Nietzsche, De geboorte van de tragedie

donderdag 23 oktober 2014

We lezen de eersteling van Nietzsche. Tegelijk de basis voor zijn verdere werk. Met de introductie van een filosofisch begrippenpaar dat zijn vruchtbaarheid sindsdien heeft bewezen: apollinisch en dionysisch.
Begeleiding: drs Dries Boele

Over het boek:

De geboorte van de tragedie is het eerste boek dat Nietzsche publiceerde. Het verscheen in 1872. Nietzsche was in die tijd hoogleraar klassieke talen te Bazel, maar hij schreef dit boek niet als classicus: hij manifesteert zich meteen als de grote filosoof die zich niet beperkt tot specialistische beschouwingen, maar op zoek gaat naar de grote verbanden. Dat is ook de reden dat het boek bij verschijnen op hevige kritiek stuitte. Men vond het te speculatief. De geboorte van de tragedie mag dan een jeugdwerk zijn, alle thema’s die Nietzsche later zou uitwerken, kondigen zich hier al aan: de wil tot macht, de moraalkritiek, het amor fati en de eeuwige terugkeer.

En:

Eén thema staat in De geboorte van de tragedie echter centraal: de Griekse cultuur. Nietzsche laat zien hoe deze zich heeft ontwikkeld vanuit de dynamiek van twee principes: het apollinische en het dyonisische. Het apollinische vertegenwoordigt de wereld van de droom en de harmonie, het dyonisische de roes en de chaos. Hij toont aan hoe deze driften niet alleen hun stempel hebben gedrukt op de Griekse cultuur, maar doorwerken in de gehele ontwikkeling van de Europese cultuur. Daarmee krijgen zijn cultuurfilosofische inzichten een universele geldigheid en hebben ze nog niets aan actualiteit ingeboet.

Over de leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 3 donderdagavonden: achtereenvolgend vanaf 23 oktober
Kosten voor deelname: 21 euro
Locatie: Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6, Amsterdam.
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Begeleiding: Drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097 ).
Huiswerk: Per keer zullen we ca 50 pagina's bespreken.
Aanschaffen: Friedrich Nietzsche, De geboorte van de tragedie, of: Griekse cultuur en pessimisme. 2000. De Arbeiderspers.

Om je aan te melden voor de leesgroep ‘Nietzsche’, stuur een e-mail naar: driesboele@wxs.nl

En:

Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op: http://home.kpn.nl/boele097
Weblog: http://driesboele.blogspot.com

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Deleuze, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, Freud en Confucius.

1063 / Laatst gewijzigd: 01-Okt-2014

logo

Leesgroep

3 donderdagavonden

23 oktober 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 21 euro (3 bijeenkomsten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.