Over de grenzen tussen mens en dier

vrijdag 3 oktober 2008

René ten Bos, auteur van Het geniale dier, gaat met Paul Cobben en Bianca Janssen Groesbeek in discussie over het onderscheid tussen mens en dier. Theater Pluim illustreert in een eigentijdse bewerking van een fabel de genialiteit van dieren.

Wat hebben zwervers, papegaaien, kinderen en apen met elkaar gemeen? Zij zweven ergens tussen mens en dier, volgens de filosoof Giorgio Agamben.
Sinds de evolutietheorie is in de wetenschap het onderscheid tussen mens en dier minder scherp geworden. Darwin heeft laten zien dat er verwantschap en continuïteit bestaat tussen mens en dier. Daarnaast heeft het theologische argument dat de mens een bijzondere plaats inneemt in Gods schepping, voor velen zijn overtuigingskracht verloren. En tenslotte heeft wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van dieren overtuigend aangetoond dat veel eigenschappen die lang voor ‘typisch menselijk’ werden versleten, in aanleg ook bij dieren te vinden zijn. En andersom: dat het gedrag van mensen veel sterker door emoties en instincten wordt bepaald dan rationalisaties-achteraf suggereren.

Geen wonder dat velen inmiddels de conclusie getrokken hebben dat er géén principieel onderscheid bestaat tussen mens en dier. René ten Bos, Paul Cobben en Bianca Janssen Groesbeek gaan hierover met elkaar en met de deelnemers in discussie. Geen vrijblijvende discussie, want het gaat ook om de vraag hoe de mens met dieren behoort om te gaan.

Aanleiding tot dit symposium is het verschijnen van het boek Het geniale dier. Een andere antropologie (Uitgeverij Boom 2008) van René ten Bos.

Prof.dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geniale dier. Een andere antropologie. Volgens hem is de scheiding tussen mens en dier niet zo evident als vaak gedacht wordt.
Prof.dr. Paul Cobben, hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij stelt dat de mens wel degelijk een bijzondere status heeft ten opzichte van het dier. Volgens hem maakt de moraal de mens tot uniek wezen.
Drs. Bianca Janssen Groesbeek, biologe en filosofe. Volgens haar is er geen wezenlijk verschil tussen mens en dier. Zij verdedigt haar standpunt vanuit de evolutiebiologie en vanuit een analyse van menselijk en dierlijk gedrag.
Peter van Gestel en Maarten de Meijer van Theater Pluim maken theater op maat.

1049 / Laatst gewijzigd: 22-sep-2008

Vreemd en verwant

3 oktober 2008
Aanvang: 14.00 - 17.00 uur

Toegang: 7,50 euro, studenten gratis

Campus Radboud Universiteit Nijmegen
Mercatorpad 1, Collegezalencomplex, Radboud Universiteit Nijmegen
Nijmegen
T: 024-3615555
Reserveren: www.ru.nl/sp/vreemdenverwant
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Bekijk de voorbeschouwing door René ten Bos op www.ru.nl/sp/vreemdenverwant

Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen