Theodore Dalrymple: Leve het vooroordeel

donderdag 2 oktober 2008

De Britse arts, psychiater en publicist Theodore Dalrymple stelt dat iemand die volstrekt onbevooroordeeld de wereld intrekt, zo hulpeloos is als een pasgeboren kind. Grahame Lock hoogleraar Politieke theorie en filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen reageert op zijn lezing.

Dalrymple breekt een lans voor het vooroordeel. Daarmee gaat hij in tegen de tijdgeest: wij hebben immers geleerd onbevooroordeeld en zelfstandig denkend onze ideeën te vormen. Maar Dalrymple benadrukt dat in vooroordelen ervaring en kennis opgeslagen liggen over wat de samenleving goed en kwaad vindt. Vooroordelen liggen aan de basis van regels voor fatsoenlijke omgangsvormen. Voor een deugdzaam leven zijn vooroordelen nodig, want mensen zijn niet in staat om uit het niets hun eigen moraal te ontwikkelen. De pretentie onbevooroordeeld te zijn, is een excuus voor losbandigheid en onbeheerstheid, waarvan het individu en de samenleving uiteindelijk de dupe worden.

Grahame Lock gaat na de lezing met met Theodore Dalrymple in discussie. Lock introduceert de term ‘dogma’, als hij het heeft over vastomlijnde denkbeelden die nauwelijks ter discussie staan. In onze laatmoderne tijd wordt het dogma verafschuwd, en ‘dogmatisch’ is een scheldwoord geworden – en dat is volgens Lock onterecht. Is het vooroordeel van Dalrymple hetzelfde als het dogma van Lock? De denkers discussiëren hierover aan de hand van spannende voorbeelden uit politiek, sociaal en persoonlijk leven.

Theodore Dalrymple is arts, psychiater en publicist. Hij werkte als arts in Britse gevangenissen en achterstandswijken. Van zijn hand verscheen zojuist Leve het vooroordeel! (Uitgeverij Nieuw Amsterdam 2008). Hij baarde opzien met eerdere boeken, waaronder Leven aan de onderkant en Beschaving, of wat ervan over is. Daarin beweert hij dat het vrijheidsdenken en cultuurrelativisme van de jaren zestig hebben geleid tot maatschappelijke verloedering, vooral onder de lagere klassen.

Grahame Lock is hoogleraar Politieke theorie en filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Faculty Fellow in European Philosophy aan de Oxford University.

1048 / Laatst gewijzigd: 22-sep-2008

Lezing

2 oktober 2008
Aanvang: 20.15 uur

Toegang: 7,50 euro, studenten gratis

Aula, Radboud Universiteit Nijmegen
Comeniuslaan 2, Campus Radboud Universiteit Nijmegen
Nijmegen
T: 024-3615555
Reserveren: www.ru.nl/sp/dalrymple
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Bekijk de voorbeschouwing door Grahame Lock op www.ru.nl/sp/dalrymple

Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen