Avishai Margalit over Politiek en religieus sektarisme

vrijdag 24 oktober 2008

De befaamde IsraŽlische filosoof Avishai Margalit analyseert scherp de kenmerken en de aantrekkingskracht van zowel het religieuze als het politieke sektarisme. Prof.dr. Thomas Mertens, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen interviewt Margalit na afloop van zijn lezing

Waarom voelen sommige mensen zich zo sterk aangetrokken tot religieuze of politieke sekten dat ze zich geheel onderwerpen aan hun veeleisendheid en strakke sociale controle? Sektarisme blijft voor sociale wetenschappers en filosofen iets mysterieus houden.

Sektarisme is de neiging om kleine groepen te vormen die, de waarheid in pacht menen te hebben. Die waarheid kan betrekking hebben op religieuze kwesties maar ook op politieke inzichten. Sektarisme is een fenomeen van alle tijden. Het heeft aan actualiteit niets ingeboet: de chaotische toestand in sommige delen van de wereld is voor een deel toe te schrijven aan het optreden van sektarische groepen die compromisloos alle middelen aangrijpen om hun waarheid te laten zegevieren.

Prof. Avishai Margalit (1939) is emeritus-hoogleraar filosofie aan Hebrew University in Jeruzalem en George Kennan Professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Hij schreef invloedrijke publicaties over filosofische en actueel-politieke kwesties, zoals The Decent Society (1998), The Ethics of Memory (2004) en samen met Ian Buruma, Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies (2004). In 2001 werd hem in Nederland de prestigieuze Spinozalens toegekend voor zijn werk op het terrein van de ethiek. In 2007 ontving hij de Emet Prize, een belangrijke IsraŽlische prijs voor wetenschappelijke en culturele prestaties.

Prof.dr. Thomas Mertens, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
LUF hoogleraar Mensenrechten en mensenplichten aan de Universiteit Leiden, interviewt Margalit na afloop van zijn lezing.

Met een intermezzo van klassiek rietkwintet Pentatiek.

Engels is de voertaal tijdens deze middag.

1047 / Laatst gewijzigd: 22-sep-2008

Thomas More Lezing

24 oktober 2008
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur

Toegang: 15 euro, studenten 7,50 euro

Rode Hoed, Amsterdam
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 024-3615555
Reserveren: www.ru.nl/sp/margalit
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Organisatie:
Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen