Media Education: Stuart Hall, Representation & the Media

zondag 26 oktober 2008

Namen van intellectuelen als Edward Saïd, Franz Fanon, en Stuart Hall hebben een bekende klank. Maar wie weet nog precies wat hun boodschap en inspiratie is? Over hun ideeën zijn boekenkasten volgeschreven, maar in het internettijdperk hebben weinigen tijd en zin om zulke beschouwingen opnieuw te bezien. Een programma met vier onderdelen op vier dagen in het najaar.

Orientalism en The Myth of the Clash of Civilisations

Het is echter bittere noodzaak dat de Nederlandse samenleving het werk van deze twintigste-eeuwse denkers opnieuw bespreekt en analyseert, heroverweegt hoe hun ideeën ons in deze verwarrende tijden kunnen inspireren.
In samenwerking met o.a. Cinema Discutabel/Kriterion zal instituut Eutopia maandelijks stilstaan bij de grote denkers van de twintigste eeuw. Ter nagedachtenis van Edward Said zullen op 24 en 28 september Orientalism en The Myth of the Clash of Civilisations worden vertoond. Mariwan Kanie, politicoloog aan de UvA, zal dan zijn gedachten laten gaan over het thema oriëntalisme. In het najaar zal Huntingtons ‘botsing der beschavingen’ in dit licht aan heranalyse en herinterpretatie worden onderworpen en zullen ook de kolonisatie en het werk van Franz Fanon aan de orde komen.

26 oktober: Stuart Hall, Representation & the Media

In deze toegankelijke inleidende lezing richt Stuart Hall zich op het concept van ‘representatie’, een van de sleutelbegrippen binnen de culturele studies, en laat zien hoe de werkelijkheid nooit direct wordt ervaren, maar altijd door een filter van culturele symboliek.
Inleiding en nagesprek: Anil Ramdas. i.s.m. Cinema Discutabel/Kriterion

Over Stuart Hall

Stuart Hall werd in 1932 in Kingston op Jamaica geboren. In 1951 verhuisde hij naar Engeland, waar hij aan Oxford studeerde en in de jaren vijftig met enkele gelijkgestemden het linkse blad New Left Review oprichtte. In 1964 schreef hij het boek The Popular Arts, waarna hij werd uitgenodigd zich bij het Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham aan te sluiten. In 1974 werd hij directeur. Hall schreef in de jaren zeventig een aantal belangrijke boeken, met name over beeldvorming in de media. Hij is belangrijk aanhanger van de receptie-theorie, een theorie die uitgaat van een element van activiteit bij het opnemen van tekst en beeld bij het publiek, in plaats van het passief tot zich nemen van tekst en beeld. ‘De kijker heroverweegt en geeft betekenis aan wat hij ziet of hoort, afhankelijk van zijn culturele achtergrond en bagage.’ Deze theorie van belang als het gaat om discriminatie en generalisatie van bepaalde groepen in de media.

30 november: Documentaire over Franz Fanon

Fanon werd in 1925 geboren op het Franse Caribische eiland Martinique. Tijdens de tweede wereldoorlog diende hij in het Franse leger en daarna studeerde hij in Frankrijk medicijnen. Fanon was redacteur van El Moudjahid, het in Tunesië uitgegeven blad van het FLN, de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging, en maakte in 1958 deel uit van de Algerijnse delegatie op de conferentie van Afrikaanse volkeren. Frantz Fanon was voorvechter van de vrijheid en eigen stem van de gekoloniseerden. Zijn boek Les Damnés de la Terre, ‘De verworpenen der aarde’, verscheen in 1961. Fanon vond zijn inspiratie in de Afrikaanse strijd om zich van het Europese koloniale juk te bevrijden, maar nationale onafhankelijkheid was voor hem niet genoeg. Het ging Fanon om totale zelfstandigheid, een ontwaken in intellectueel en cultureel opzicht. Het boek was voor vrijheidsstrijders in de hele Derde Wereld een klassiek en fundamenteel werk.

i.s.m. Cinema Discutabel/Kriterion, Plaats: Kriterion, Roetersstraat 170
Tijd: 15.00 uur
Reserveren: 020-6231708
Bij iedere film is er een inleiding en nagesprek. Na vertoning is er tijd voor discussie met het publiek.

Actuele informatie

www.eutopia.nl
www.kriterion.nl/debat

1045 / Laatst gewijzigd: 16-sep-2008

Eutopia

26 oktober 2008
Aanvang: 15.00

Toegang: entreeprijs divers

Kriterion
Roetersstraat 170
Amsterdam
T: 020-6231708
Reserveren: 020-6231708
website


Organisatie:
Eutopia en Cinema Discutabel/Kriterion