Media Education: Edward Said, videolezing

zondag 28 september 2008

Namen van intellectuelen als Edward Saïd, Franz Fanon, en Stuart Hall hebben een bekende klank. Maar wie weet nog precies wat hun boodschap en inspiratie is? Over hun ideeën zijn boekenkasten volgeschreven, maar in het internettijdperk hebben weinigen tijd en zin om zulke beschouwingen opnieuw te bezien. Een programma met vier onderdelen op vier dagen in het najaar.

Orientalism en The Myth of the Clash of Civilisations

Het is echter bittere noodzaak dat de Nederlandse samenleving het werk van deze twintigste-eeuwse denkers opnieuw bespreekt en analyseert, heroverweegt hoe hun ideeën ons in deze verwarrende tijden kunnen inspireren.
In samenwerking met o.a. Cinema Discutabel/Kriterion zal instituut Eutopia maandelijks stilstaan bij de grote denkers van de twintigste eeuw. Ter nagedachtenis van Edward Said zullen op 24 en 28 september Orientalism en The Myth of the Clash of Civilisations worden vertoond. Mariwan Kanie, politicoloog aan de UvA, zal dan zijn gedachten laten gaan over het thema oriëntalisme. In het najaar zal Huntingtons ‘botsing der beschavingen’ in dit licht aan heranalyse en herinterpretatie worden onderworpen en zullen ook de kolonisatie en het werk van Franz Fanon aan de orde komen.

28 september: Edward Said, videolezing

In deze op video opgenomen lezing, voorgedragen op de University of Massachusetts neemt Said een van de centrale uitgangspunten van het huidige politieke denken op de korrel: dat conflicten tussen verschillende,met elkaar ‘botsende beschavingen’ – De Westerse, de islamitisch en de confucianistische – kenmerkend voor de wereld van dit moment. i.s.m. Cinema Discutabel/Kriterion

tijd: 40 min
datum: 1998
Executive Producer, Director & Editor Sut Jhally

Over Edward Said

Op 28 september 2003 overleed Edward Said. Edward Said was politiek zeer actief en schreef veel geschreven over cultuur, macht en politiek. Zijn bekendste werk is Oriëntalism, Western Conceptions of the Orient uit 1978. Hij beschrijft hoe oriëntalisten, wetenschappers die de ‘Oost’ bestudeerden, vanaf de negentiende eeuw simplistische sjablonen op andere culturen plakten – ruwweg ‘de Oriënt’ –, waarbij deze bijna fictieve tegenhanger van het Westen zelf allerlei eigenschappen werden toegedicht, zoals wreedheid en barbaarsheid, maar ook erotiek en mystiek. Aanvankelijk een romantisch hersenspinsel, werd op grond van die eigenschappen ook de latere Westerse dominantie berationaliseerd en gerechtvaardigd. Said betoogt dat het over een kam scheren van complexe, diverse en tegenstrijdige groepen mensen desastreuze gevolgen kan hebben. Hij stelt hier als uitdaging voor het nieuwe millennium de visie van ‘co-existentie’ tegenover: het in staat zijn naast elkaar te leven van verschillende culturen door erkenning van elkaars geschiedenis.

26 oktober: Stuart Hall, Representation & the Media

In deze toegankelijke inleidende lezing richt Stuart Hall zich op het concept van ‘representatie’, een van de leutelbegrippen binnen de culturele studies, en laat zien hoe de werkelijkheid nooit direct wordt ervaren, maar altijd door een filter van culturele symboliek.
Inleiding en nagesprek: Anil Ramdas. i.s.m. Cinema Discutabel/Kriterion
Plaats: Kriterion, Roetersstraat 170
Tijd: 15.00 uur
Reserveren: 020-6231708

30 november: Documentaire over Franz Fanon

i.s.m. Cinema Discutabel/Kriterion, Plaats: Kriterion, Roetersstraat 170
Tijd: 15.00 uur
Reserveren: 020-6231708
Bij iedere film is er een inleiding en nagesprek. Na vertoning is er tijd voor discussie met het publiek.

Actuele informatie

www.eutopia.nl
www.kriterion.nl/debat

1044 / Laatst gewijzigd: 16-sep-2008

Eutopia

28 september 2008
Aanvang: divers

Toegang: entreeprijs divers

Kriterion
Roetersstraat 170
Amsterdam
T: 020-6231708
Reserveren: 020-6231708
website


Organisatie:
Eutopia en Cinema Discutabel/Kriterion