Confucius, De gesprekken

donderdag 18 september 2014

In deze eerste leesgroep na de vakantie verdiepen we ons in het denken van Confucius. Hij is van grote invloed geweest op de Chinese beschaving. Wie iets wil begrijpen van deze opkomende grootmacht kan niet om hem heen. Ook voor een beter begrip van het Taoïsme lijkt het van belang om zich te verdiepen in Confucius.
Wat maakt(e) zijn opvattingen zo invloedrijk? En heeft deze oude meester uit het Rijk van het Midden misschien ook ons nog iets te leren, al was het maar als verre spiegel? Met deze vragen op de achtergrond lezen en bespreken we De gesprekken van Confucius.
Begeleiding: drs Dries Boele

over Confucius:

Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Hij is de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die dit land door de eeuwen heen heeft gekenmerkt.

over het boek:

De gesprekken (Lunyu) zijn niet alleen de fundamentele, maar ook de meest toegankelijke bron van zijn denken. Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur in het algemeen. Daarbij komt dat het confucianisme opnieuw zeer actueel is geworden.

Gedurende de grote omwentelingen van de twintigste eeuw is weliswaar herhaaldelijk getracht aan deze levensbeschouwing een einde te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Sinds een aantal jaren wordt Confucius en zijn school overal weer in ere hersteld en heroveren zij geleidelijk aan de belangrijke positie van weleer. Voor wie de huidige ontwikkelingen in China wil begrijpen, is vertrouwdheid met deze grote culturele traditie een vereiste. Vandaar de noodzaak om nu De gesprekken van Confucius toegankelijk te maken.

En:

Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van dit werk en voorziet het van een op de oude exegetische literatuur berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met De gesprekken verbonden biografie van Confucius door China’s grootste historicus, Sima Qian (ca. 145-87 v.Chr.), is eveneens toegevoegd.

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 5 donderdagavonden: achtereenvolgend vanaf 18 september
Kosten voor deelname: 35 euro
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op: http://home.kpn.nl/boele097

Aanschaffen: Confucius, De gesprekken. Vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper. (2014, Uitgeverij Augustus).
Huiswerk: Per keer zullen we ca 50 pagina's bespreken.
Om je aan te melden voor de leesgroep ‘Confucius’, stuur een e-mail naar: driesboele@wxs.nl

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal, Camus, Rousseau en Freud.

1038 / Laatst gewijzigd: 19-Aug-2014

logo

Leesgroep

5 donderdagavonden

18 september 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 35 euro (5 bijeenkomsten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `nieuwsbrief filosofie': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.