Boekpresentatie: Liberticide - kritische reflecties op het neoliberalisme

donderdag 25 september 2008

In een tijd waar de dans rond het Gouden Kalf steeds woestere vormen aanneemt zijn wij verheugd een avond te kunnen verzorgen waar we het daar nu eens rustig over kunnen hebben....

Graag nodigen Boekhandel Kirchner , Het Ignatiushuis en Uitgeverij IJzer u uit voor het eerste Kirchnercafé op 25 september , vanaf 19.30 in het Ignatiushuis bij de presentatie van het boek Liberticide

Liberticide is een groepsproject van 15 denkers over hedendaagse thema's als zorg, onderwijs, architectuur, criminaliteit, de managerscultuur, de liefde, de vrije keuze, de media, de christelijke naastenliefde, de politiek, het geld, het communisme, veiligheid.
De auteurs stellen een diagnose van de samenleving in de 21ste eeuw, aan de hand van een kritische analyse van de voorwaarden van de vrijheid op vele maatschappelijke terreinen en willen zo de weg vrij maken voor een mogelijke remedie.

Programma

19.30: Welkom door Frederik Lobbrecht (boekhandel Kirchner)
19.35: Inleiding door Tiers Bakker, filosoof, redacteur van dit boek en deze avond gespreksleider.
19.45: Referaten door twee mede-auteurs:
- Robbert Veen, theoloog, zal uitweiden over het vrijheidsbegrip in 'De onvrijheid van de keuzevrijheid'
- Philip Westbroek, slavist, zal spreken over het communisme aan de hand van Boris Groys' 'Kommunistisch Postscriptum'

20.20 Co-referaat door Bart Top, journalist en publicist en auteur van 'Religie & verdraagzaamheid, 10 gesprekken over tolerantie in een extreme tijd' (Ten Have, 2005)

20.40 Gesprek en debat
21.15- 22.00 borrel

U kunt zich van te voren opgeven per e-mail: cafe@boekhandelkirchner.nl of per telefoon 020-6244449

Over het Kirchnercafé

Het Kirchnercafé is een initiatief van boekhandel Kirchner en wil door de presentatie van nieuw verschenen boeken een podium zijn voor gesprek met, debat over en reflectie op belangwekkende boeken, stemmen en posities in de huidige theologie, filosofie, levensbeschouwing en politiek.
Het Kirchner café bouwt daarmee voort op de presentaties van nieuwe boeken die Boekhandel Kirchner in huis organiseerde maar die vanwege plaatsgebrek niet meer in de boekhandel mogelijk zijn.

Door de samenwerking met het Ignatiushuis heeft het Kirchner-café nu een mooie plek in het centrum van Amsterdam gevonden alwaar wij hopen u vaak te treffen.
De volgende 2 bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 23 oktober en 20 november

1033 / Laatst gewijzigd: 21-sep-2008

Kirchnercafé

25 september 2008
Aanvang: 19.30 uur

Toegang: €

Ignatiushuis
Beulingstraat 11
Amsterdam
T: 020-6244449
Reserveren: cafe@boekhandelkirchner.nl of 020-6244449
E: cafe@boekhandelkirchner.nl
website