Natuurwetenschappen en Esthetiek - Jan Groenewold

woensdag 22 oktober 2008

Aan de hand van een aantal teksten worden verschillende invalshoeken van de combinatie natuurwetenschap en esthetiek belicht. Aan de orde komen onderwerpen als: In hoeverre is ethetiek een drijfveer voor het bedrijven van natuurwetenschap ? Heeft natuurwetenschap op haar beurt invloed op onze schoonheidsbeleving, en hoe pakt deze uit: Positief of negatief ? Wat is de rol van symmetrie ?

Een greep uit de teksten (vaak hoofdstukken uit boeken): Symmetry, Herman Weyl; On Growth and Form, D'Arcy Thompson; Godel, Escher, Bach, D. Hofstadter; The Trouble with Physics, Smolin; Soft Interfaces, P.G. de Gennes. De teksten zullen worden uitgedeeld in de vorm van een reader.

Jan Groenewold:

Jan Groenewold heeft theoretische natuurkunde gestudeerd aan de UvA. Momenteel is hij in deeltijd werkzaam aan de Universiteit van Utrecht als universitair docent fysische chemie. Tevens adviseert hij de chemische, halhet bedrijfsleven op dit gebied.

Jan heeft grote interesse in het raakvlak techiek, kunst en natuurwetenschap. Dit uit zich bovenal in zijn werkzaamheden samen met culinair vakman Eke Marien. Onder de noemer Cook&Chemist werken ze aan moleculaire gastronomie; een benadering van de gastronomie waar natuurwetenschap een belangrijke rol in speelt.

1028 / Laatst gewijzigd: 20-okt-2008

logo

W139/reading #4

5-11-2008,19-11-2008,3-12-2008,17-12-2008

22 oktober 2008
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 50 euro

W139
Warmoesstraat 139
1012 JB Amsterdam
T: 020-6229434
Reserveren: Via http://www.w139.nl/reading
E: reading@w139.nl
website


Organisatie:
Manuel Klappen & Joris Lindhout