Freud

donderdag 17 april 2014

In deze leesgroep maken we uitgebreid kennis met Sigmund Freud (1856 – 1939), de vader van de psychoanalyse; hij wordt gerekend tot een van de invloedrijkste denkers van de 20ste eeuw. Vrijwel iedereen kent de naam Freud, maar waar staat hij voor, wat was zijn kijk op de mens, en waarom was hij zo invloedrijk?

Begeleiding: drs Dries Boele

Over Freud/teksten:

Freud bracht veel teweeg door de aandacht te vestigen op ons driftleven, en hoe dit uitwerkt in ons doen en laten, inclusief hoe wij samenleven. Hij ontwikkelde begrippen zoals het onbewuste die ondertussen gemeengoed zijn geworden, en plaatste forse vraagtekens bij de gedachte dat mensen denkend baas in eigen huis kunnen zijn.

Vanuit zijn psychoanalytische invalshoek dacht en schreef Freud ook over culturele en maatschappelijke kwesties. We zullen twee van zijn belangrijkste teksten lezen: ‘Het onbehagen in de cultuur’ en ‘De toekomst van een illusie’. De laatste tekst gaat over zijn visie op religie. Mensen liggen overhoop met zichzelf. Waarom is dat? En wat doet ons religie en cultuur in het leven roepen?

Daarnaast zullen we een van de basisteksten van Freud’s psychoanalytisch onderzoek lezen: ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’. Wat maakt seksualiteit tot zo’n problematisch gegeven in het menselijk leven? En hoe creëert het een asymmetrie tussen man en vrouw?
We zullen het onderzoeken, met de vraag ook wat de opvattingen van Freud ons nog te zeggen hebben.

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 6 donderdagavonden: achtereenvolgend vanaf 17 april (behalve 1 mei)
Kosten voor deelname: 45 euro (incl kopieën van extra tekst)
Voor meer informatie, kijk op: http://home.kpn.nl/boele097
Weblog: http://driesboele.blogspot.com

Aanschaffen: Sigmund Freud, Beschouwingen over cultuur. 1999. Boom, Amsterdam.
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Huiswerk: Per keer zullen we ca 45 pagina's bespreken.
Om je aan te melden voor de leesgroep, stuur een e-mail naar: driesboele@wxs.nl

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal, Camus en Rousseau.

1025 / Laatst gewijzigd: 25-Maa-2014

logo

Leesgroep

6 donderdagavonden

17 april 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 45 euro (6 bijeenkomsten, incl kopieën van extra tekst)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.