Socratisch gesprek

24 maart t/m 1 april 2017

Het socratisch gesprek is een methode om met een groep na te denken over een fundamentele vraag op een filosofische wijze, waarbij de ervaring een belangrijke rol speelt. Wijsheid leer je niet van anderen, maar ligt besloten in de ervaring van ieder persoonlijk; de kunst is om te leren uit die ervaring. Dit is kort gezegd de doelstelling van de socratische methode.
Het thema dat tijdens deze cursus centraal staat is: vrijheid.

Gespreksleiding: drs Dries Boele

Het socratisch gesprek beslaat 2 halve weekenden: 2 vrijdagavonden (24 en 31 maart) plus twee lange zaterdagochtenden (25 maart en 1 april).
Voor inschrijven, kijk op: www.volksuniversiteitamsterdam.nl of bel: 020-6261626

Voor meer info over socratisch gesprek (en andere filosofische activiteiten), kijk op: http://home.kpn.nl/boele097
Weblog: http://driesboele.blogspot.com

Over het socratisch gesprek

Socrates' manier van onderwijzen is beroemd in de filosofie. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door een gesprek: vragen stellen, voorbeelden verzinnen, ervaringen analyseren enz. Zijn uitgangspunt was dat je inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar door zelf na te denken. Op dit punt is een methode van filosofie-onderricht gebaseerd die `Socratisch gesprek’ heet: een oefening in zelf denken door middel van een groepsgesprek waarin vanuit concrete ervaringen langs de weg van abstractie gezocht wordt naar algemene inzichten. Het gesprek kent enkele regels: teksten mogen geen rol spelen; specifieke kennis is niet vereist; wél vereist zijn actieve deelname (wie twijfelt alle zittingen bij te kunnen wonen, kan beter niet inschrijven) en een flinke dosis volharding en geduld, want het pad gaat niet over rozen.

1023 / Laatst gewijzigd: 03-Maa-2017

logo

Praktische filosofie

Socratisch gesprek bij de Volksuniversiteit is twee maal per jaar

24 maart t/m 1 april 2017
Aanvang: 19.00 uur

Toegang: 175,-

Volksuniversiteit
OBA-Oosterdokskade 143
Amsterdam
T: 020-6261626
Reserveren: 020-6261626
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over filosofische activiteiten, zoals het filo-café, leesgroepen, filosofisch spreekuur, cursussen, etc, stuur een mail, o.v.v. `filo-café' naar: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Volksuniversiteit Amsterdam
www.volksuniversiteitamsterdam.nl