Filosofie en levenskunst: Op zoek naar authenticiteit.

28 juli t/m 1 augustus 2014

We onderzoeken het thema aan de hand van filosofen die zich met authenticiteit en modern leven hebben bezig gehouden: Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre en Camus. Ook zullen we Oosters denken aan bod laten komen: authenticiteit vanuit Boeddhistisch en Taoïstisch perspectief. Hoe dachten zij over levenszin, trouw zijn aan jezelf, vrijheid, het absurde, waarachtigheid en kiezen?
Docent: drs Dries Boele

Wat is ‘echt’ leven? En wat betekent ‘trouw zijn aan jezelf’? Op de vraag ‘hoe te leven’ bestaat in onze tijd en cultuur geen vanzelfsprekend antwoord. Er zijn tal van opties, en hoe daar uit te kiezen? Ook is de druk groot om zich aan te passen aan externe verwachtingen en aan wat ‘men’ belangrijk vindt. Hoe daar weerstand aan te bieden en trouw te blijven aan jezelf?

Een modern antwoord op de zinvraag is authenticiteit. Zij staat in hoog aanzien en geldt als een kernwaarde van levenskunst. Maar wat is authenticiteit eigenlijk? Wat is het verband met zinvol leven? En waarom hechten we er juist in deze tijd zo’n grote waarde aan?

We onderzoeken deze vragen aan de hand van filosofen die zich met authenticiteit en modern leven hebben bezig gehouden: Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre en Camus. Ook zullen we Oosters denken aan bod laten komen: authenticiteit vanuit Boeddhistisch en Taoïstisch perspectief. Hoe dachten zij over levenszin, trouw zijn aan jezelf, vrijheid, het absurde, waarachtigheid en kiezen?

Naast inleidingen op de filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten en een koppeling met de eigen ervaring.

Over de cursus

Docent: drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097 )
Organisatie: ISVW
Plaats: Leusden
Voor meer informatie/ inschrijven: info@isvw.nl
Website: www.isvw.nl
Tel: 033 - 4650700
Kosten: 746,-/ 928,-

1021 / Laatst gewijzigd: 09-Jun-2014

logo

Cursus

28 juli t/m 1 augustus 2014
Aanvang: weekend

Toegang: 746,- / 928,-

ISVW
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4650700
Reserveren: 033-4227200
E: info@isvw.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor nieuwsbrief over filosofisch café, leesgroepen en andere filosofische activiteiten, mail naar: driesboele@wxs.nl o.v.v. 'nieuwsbrief filosofie''

Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)