Ideologie & identiteit

Felix & Sofie: dinsdag 9 oktober 2001

Met een debat over de rol van ideologie in de politiek met Peter Sas, Roel Kuiper en Patrick van Schie; een zoekend gesprek naar de aard van identiteit met Marjolijn Drenth von Februar en René van Woudenberg; een column van Menno van der Veen en hopelijk ook nog muziek.

Naar fotoimpressie

20.00 - Column

Menno van der Veen beantwoordt in zijn column de vraag Wanneer heeft iemand gelijk?

20.10 - Is politiek zonder ideologie leefbaar? Debat

Politieke filosofie is zo oud als de weg naar Athene. Sinds de Republiek van Plato zijn vele gedachten over politiek aan ons voorbij getrokken. Tegenwoordig -de verkiezingen komen er aan- hebben we te maken met politieke partijen die zich niet meer trachten te definieren in een theorie of een ideologie. De relatie die nog niet zo kort geleden automatisch gelegd werd tussen politiek en ideologie is in het politiek debat verdwenen. Een goed voorbeeld van deze postmoderne post-politiek is de naam die Tony Blair zijn New Labourpartij gaf aan het begin van zijn ambtsperiode. Hij karakteriseerde New Labour als "The Radical Centre". Deze vreemde paradox geeft aan hoe er nu over politiek gedacht wordt. New Labour wilde 'good ideas' zonder vooroordelen en aanverwante ideologische origines. Wat waren dan deze 'good ideas' volgens Blair? 'Good ideas are ídeas that work!'

De discussie van Felix & Sofie deze avond zal het onbehagen bespreken dat ons bekruipt, wanneer politici hun partijprogramma's niet meer schrijven vanuit een begrippenkader van een gefundeerde politieke theorie.Is politiek wel gebaat bij een ideologische onderbouwing? Bepalen internationale organisaties onze ideologie? Of is de economie in ons poldermodel de nieuwe ideologie? Dit soort vragen zullen we voorleggen aan:

(Gespreksleiding Tiers Bakker)

21.25 - Pauze

21.25 - Wie ben ik? Gesprek over identiteit

Heeft de mens één identiteit? Wonen er 'zwei Seelen' in zijn borst, zoals Goethe verzuchtte? Of huist er in hem zelfs een hele kibbelende menigte, zoals Bismarck eens vaststelde? En wat maakt het voor verschil of we de mens één identiteit of meerdere zelven toekennen?
Vorig jaar verschenen vrijwel tegelijkertijd twee geschriften die, op uiterst onvergelijkbare wijze, de kwestie van identiteit aan de orde stelden.
René van Woudenberg (Vrije Universiteit Amsterdam) publiceerde Het mysterie van de identiteit. Het is een eenvoudig boek waarin Van Woudenberg de vraag naar identiteit op een analytische wijze behandelt, met als conclusie
dat het individu ondeelbaar en enkelvoudig is .
Marjolijn Drenth von Februar (Katholieke Universiteit Nijmegen) schreef een werk dat een combinatie is van een roman en een theoretisch werk: Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek. Het romandeel is geschreven door de nachtelijke afsplitsing van de auteur, de schrijver M. Februari, het theoretische deel door de wakkere filosoof Marjolijn Drenth. Het is een meervoudig boek, waarin inzichten uit literatuur, ethiek en economie samenkomen.
Wat hebben deze twee denkers (of zijn het er meer?) elkaar te zeggen en te vragen? Een zoekend gesprek onder leiding van Mariëtte Willemsen

22.20 - Natafelen in Felix Meritis

Drank en goede gesprekken

Bekijk de originele fotoimpressie van deze avond


Foto-impressie van Felix & Sofie op 9 oktober 2001

René van Woudenberg

Foto 1: René van Woudenberg


Tiers Bakker (l) aan de bar

Foto 2: Tiers Bakker (l) aan de bar


Peter Sas (midden)

Foto 4: Peter Sas (midden)


René van Woudenberg en Mariëtte Willemsen

Foto 5: René van Woudenberg en Mariëtte Willemsen


Marjolijn Drenth von Februar

Foto 6: Marjolijn Drenth von Februar


Marjolijn Drenth von Februar

Foto 7: Marjolijn Drenth von Februar


vervelend?

Foto 8: vervelend?


Twee vaste gasten

Foto 9: Twee vaste gasten


Columnist Menno van der Veen

Foto 10: Columnist Menno van der Veen


Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 9 oktober 2001
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 9 oktober 2001

101 / Laatst gewijzigd: 25-Mei-2010

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

9 oktober 2001
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Schipholfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


M. Februari: Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek


Marcel ten Hooven: De lege tolerantie


Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy


Charles Taylor: Sources of the Self


Henk E.S. Woldring: Kernbegrippen in de politieke filosofie


René van Woudenberg: Het mysterie van de identiteit


Slavoj Zizek: Did Somebody Say Totalitarianism?