De Grote Grensgevallenshow & Seyla Benhabib

Felix & Sofie: dinsdag 13 juni 2000

De laatste Felix & Sofie voor de zomerstop vindt plaats in de Concertzaal van Felix Meritis. Met Seyla Benhabib over multiculturalisme en De grote grensgevallenshow, met vijf kunstenaars en vijf filosofen over vijf concepten.

19.30 uur - Muziek van filosofenfanfare

20.00 uur - Interview met Seyla BenHabib over multiculturalisme.

De Amerikaanse filosofe Seyla Benhabib heeft de strijd aangebonden met het postmodernisme. Het postmoderne levensgevoel past volgens haar niet goed bij het streven naar een multiculturele samenleving. (Interview door Daan Roovers, voertaal Engels)

21.00 uur - Pauze met de filosofenfanfare

21.10 uur – De grote grensgevallenshow - Vijf kunstenaars en vijf filosofen over vijf concepten.

In een sportieve vijfkamp strijden kunstenaars en filosofen om de beste uitleg van vijf woorden, kunstwerken of objecten. Het filosofenteam bestaat uit Paul van Tongeren (KUN), Maaike Engelene (KUN), Samuel IJsseling (Leuven), Joep Dohmen (Utrecht), Wouter Oudemans (Leiden). Zij nemen het op tegen video/performancekunstenaar Kuno Terwindt (teamleider), schrijver/cineast Dick Tuinder, VJ/digitaal deskundige Kees Veling, schilder/muzikant Willum Geerts, en Gijs Müller ‘uw nieuwste vriend’.
Om beurten nemen de deelnemers, elk binnen exact vijf minuten, een concept voor hun rekening. Opdracht is deze voor het publiek toegankelijk te maken, en wel op een voor hun kunstenaarschap of filosofiebeoefening typerende wijze. De prestaties van de teams worden beoordeeld door een jury (Wilma Sütö (hoofdconservator stadscollectie van het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam) , Mariëtte Willemsen, Frans Jacobs, en twee mensen uit het publiek). Voice-over: Irene Janze, Marli Huijer. De organisatie is in handen van de Stichting GrensGevallen, in samenwerking met Felix & Sofie.

22.15 uur – Nakaarten met de filosofenfanfare

10 / Laatst gewijzigd:

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

13 juni 2000
Aanvang: 20.00-22.30 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.