overzicht van de boeken in Felix & Sofie

 

volgende vijfentwintig (van 990) -->

Denkbeelden

Pieter d' Hoine & Bart Engelen (red.) • Denkbeelden
Van film naar filosofie

Film bedwelmt. In het duister van de filmzaal lijkt alles erop gericht het denken tot stilstand te brengen. De beelden denken wel voor jou. Op het eerste gezicht is de relatie tussen film en filosofie niet evident.

Technologie & mensbeeld

Luca Consoli & Rolf Hoekstra (red.) • Technologie & mensbeeld

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer).

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis • Thomas a Kempis
zijn mooiste citaten

Rust vinden in de navolging van Christus. Thomas à Kempis mediteerde en schreef erover. Dat leverde onvergetelijke spreuken op en een onnavolgbaar geschrift over de navolging van Christus, dat na de Bijbel het meest is vertaald. Thomas’ verstilde religiositeit leert je luisteren.

Zonder vrienden geen filosofie

Hans Achterhuis • Zonder vrienden geen filosofie

'Zonder vrienden zou niemand willen leven', stelt Aristoteles. Zonder vrienden kan in elk geval, zo is de ervaring van Hans Achterhuis, een filosoof geen filosofie bedrijven. Bij al zijn filosofische werk is Achterhuis zich steeds meer bewust geworden van zijn verwantschap met andere denkers die hem hebben gedragen, bepaald, gevormd en veranderd. Naast het netwerk van tijdgenoten met wie hij vrijelijk in discussie kon gaan, waren er ook de filosofische vrienden die hij via hun teksten kon bezoeken: van Aristoteles tot Hobbes, van Camus tot Arendt.

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Hobbes tot Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht in de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Daarbij concentreert hij zich op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als 'de natuurlijke toestand van de mens'. Vanuit die invalshoek komen thema's aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Hans Achterhuis concentreert zich daarbij op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als ‘de natuurlijke toestand van de mens’. Vanuit die invalshoek komen thema’s aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

Met alle geweld

Hans Achterhuis • Met alle geweld
Een filosofische zoektocht

In zijn magnum opus Met alle geweld probeert Hans Achterhuis de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen, in het voetspoor van denkers als Hannah Arendt en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur. Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2009

Utopie

Hans Achterhuis • Utopie
Havo vanaf 2007

De meeste mensen associëren het begrip 'utopie' met het ontwerp van een betere wereld dan de onze, een wereld waarin bijvoorbeeld iedereen gelijkwaardig is of waarin geen hongersnood, oorlog of mishandeling meer voorkomen. Critici gebruiken het woord 'utopie' als een scheldwoord. Zij beschouwen het begrip als een niet altijd ongevaarlijk droombeeld van een volmaakte toestand, dat nooit echt kan worden. Wat is een utopie precies? Waar komt het begrip vandaan en welke rol speelt het in onze tijd?

American Philosophy of Technology: The Empirical Turn

Hans Achterhuis • American Philosophy of Technology: The Empirical Turn

The six American philosophers of technology whose work is profiled in this clear and concise introduction to the field--Albert Borgmann, Hubert Dreyfus, Andrew Feenberg, Donna Haraway, Don Ihde, and Langdon Winner--are shown to represent a new, empirical direction in the philosophical study of technology that has developed mainly in North America.

De utopie van de vrije markt

Hans Achterhuis • De utopie van de vrije markt

Op het hoogtepunt van de kredietcrisis gaf voormalig topbankier Alan Greenspan publiekelijk toe dat er kennelijk ‘een fout' zat in zijn diepe overtuiging dat vrije markten geen behoefte zouden hebben aan regulering. De man die achttien jaar lang op monetair gebied de belangrijkste figuur ter wereld was geweest, toonde zich ‘zeer bedroefd' over de ontdekking dat het neo - liberalisme tekort schoot.

Hobbes

Hans Achterhuis e.a. • Hobbes
In de schaduw van Leviathan

De beroemde filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) wordt beschouwd als de grondlegger van de Engelse politieke en rechtsfilosofie en als de eerste denker die een zuiver seculiere theorie over het politieke gezag formuleerde. In zijn bekendste boek, Leviathan, wellicht een van de eerste werkelijk moderne werken in de filosofie, betoogde hij dat het menselijk leven in zijn natuurlijke toestand 'eenzaam, arm, gemeen, beestachtig en kort' is.

Zonder richtlijn

Theodor W. Adorno • Zonder richtlijn
Parva aesthetica

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen gesteld. Vele hierin opge nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Minima Moralia

Theodor W. Adorno • Minima Moralia
Reflecties uit het beschadigde leven

In Minima Moralia behandelt Adorno centrale vragen uit de levenskunst en de levensfilosofie. De titel is een zinspeling op Magna Moralia, een van Aristoteles’ werken over ethiek.

Prisma's

Theodor W. Adorno • Prisma's
Cultuurkritiek en maatschappij

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen­gesteld. Vele hierin opge­nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Naaktheden

Giorgio Agamben • Naaktheden

In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema’s van zijn werk bijeen : de verbondenheid tussen feest en boulimie; de verborgen theologische implicaties van naaktheid; het glorieuze lichaam van de gelukzaligen, die maag en geslachtsorganen hebben, en zich toch niet voeden
en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip ‘onwerkzaamheid’.

Homo sacer

Giorgio Agamben • Homo sacer
De soevereine macht en het naakte leven

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatiënt die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

Islam in Nederland

Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg • Islam in Nederland
Theologische Bijdragen In Tijden Van Secularisering

Dit boek laat zien dat er ook binnen de islam ruimte is voor een beroep op de rede; het levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven binnen een multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde samenleving.

Mijn dinsdagen met Morrie

Mitch Albom • Mijn dinsdagen met Morrie
Een oude man, een jonge man, en de lessen van het leven

Voor Mitch Albom was Morrie Schwartz iemand die hem inspireerde, raad gaf en op weg hielp in het leven. Bij Schwartz’ afscheid van de universiteit zei Albom: ‘We houden contact.’ Maar daar kwam weinig van. Tot Albom Morrie Schwartz twintig jaar later terugzag in een televisieprogramma en vernam dat hij niet lang meer te leven had.

Vrijheid, noodzaak en liefde

J.J. Anderson, Bransen, E. Cuypers e.a. • Vrijheid, noodzaak en liefde
Een kritische inleiding tot de filosofie van Harry Frankfurt

Harry Frankfurt is een grote naam in de Angelsaksische filosofie. Zijn invloed reikt ver en zijn werk wordt besproken door tal van bekende filosofen.

De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit • De sublieme historische ervaring

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen.

Waardenloze gesprekken

Martin T. Appelo • Waardenloze gesprekken
Socratisch motiveren in de praktijk

Twee jaar na het succesvolle Socratisch Motiveren, waarvan duizenden exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu het tweede deel met praktijkvoorbeelden en verdieping.

Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo • Socratisch motiveren

Hulpverleners en bedrijfsartsen komen het vaak tegen: cliënten die anders doen en willen dan wat hun omgeving verwacht. De verschillende partijen gaan de strijd met elkaar aan, graven zich in of keren elkaar de rug toe. Vastlopende en uitzichtloze behandelingen, dreigende arbeidsongeschiktheid en toenemend isolement zijn hiervan het gevolg. Socratisch motiveren is een methode om dit te voorkomen.

Totalitarisme

Hannah Arendt • Totalitarisme
Gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie.

Denken

Hannah Arendt • Denken
Het leven van de geest

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeft niet alleen baanbrekende werken geschreven over politieke theorie en het actieve leven, maar ook een klassieke studie over het denken.

The Origins of Totalitarianism

Hannah Arendt • The Origins of Totalitarianism

Generally regarded as the definitive work on totalitarianism, this book is an essential component of any study of twentieth-century political movements. Arendt was one of the first to recognize that Nazi Germany and the Soviet Union were two sides of the same coin rather than opposing philosophies of Right and Left. "With the Origins of Totalitarianism Hannah Arendt emerges as the most original and profound-therefore the most valuable-political theoretician of our times" (New Leader).


 

volgende vijfentwintig (van 990) -->

Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)