overzicht van boeken over Wetenschap en kennen

 

volgende vijftig (van 213) -->

Islam in Nederland

Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg • Islam in Nederland
Theologische Bijdragen In Tijden Van Secularisering

Dit boek laat zien dat er ook binnen de islam ruimte is voor een beroep op de rede; het levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven binnen een multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde samenleving.

De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit • De sublieme historische ervaring

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen.

Ethica

Aristoteles • Ethica

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

De ziel

Aristoteles • De ziel

Sommige van die stellige uitspraken over de geschiedenis van de filosofie zijn simpelweg waar. Dat Aristoteles' De anima, hier vertaald als De ziel, een van de belangrijkste en meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de filosofie is geweest, is zo'n uitspraak die zich niet laat ontkennen. Het denken van de late Griekse oudheid en de westerse Middeleeuwen zou er zonder De ziel heel anders uitgezien hebben, de grote Arabische filosofen kwamen tot hun belangrijkste inzichten onder invloed van De ziel, en beschreven ze vaak in de vorm van een uitleg op De ziel.

Ethica Nicomachea

Aristoteles • Ethica Nicomachea

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap.

Bloed vlees & botten

Aristoteles • Bloed vlees & botten
Het beest in Aristoteles

De tweeënhalf pond zenuwweefsel tussen onze oren gedraagt zich als een doorgewinterde aristoteliaan", schrijft Douwe Draaisma in zijn bijdrage aan Bloed vlees en botten. Volgens Aristoteles zien wij, redelijke dieren, nooit alleen maar losse onderdelen. We nemen een onderdeel altijd waar in een samenhangend geheel. Maar oog voor het geheel gaat bij Aristoteles gelukkig niet ten koste van de afzonderlijke delen.

Geloof en wetenschap in de islam

Averroës • Geloof en wetenschap in de islam
Averroës' Definitieve verhandeling

Averroës (Ibn Rushd, 1126-1198), telg uit een voornaam geslacht in het Moors-Arabische Spanje, was de laatste grote aristotelicus van de klassieke islamitische wereld. Zijn oorspronkelijke en uiterst nauwgezette Aristoteles-commentaren beïnvloedden in sterke mate het christelijke denken en bezorgden hem een eervolle plaats in Dantes Goddelijke komedie.

De vele gezichten van de fenomenologie

Ciano Aydin (red.) • De vele gezichten van de fenomenologie

Fenomenologie is een beweging in de moderne filosofie die haar oorsprong weliswaar al vindt in de School van Brentano, maar pas in het denken van Edmund Husserl (1859-1938) een duidelijk omschreven inhoud en pregnante betekenis krijgt. Husserl verzet zich tegen zowel het empirisme als het rationalisme. Fundamentele kennisbron is volgens hem noch waarneming, noch rede, maar de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn is gegeven.

Aforismen

Francis Bacon • Aforismen
Over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens

Francis Bacon (1561-1626) behoort tot de grote vernieuwers in de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij was rechtsgeleerde, staatsman, essayist, historicus, filosoof en kampioen van de moderne wetenschap. Hij beoogde een algehele vernieuwing (Instauratio Magna) van de wetenschap op basis van empirische beginselen - een nieuw universeel systeem met als uiteindelijk doel praktische kennis te genereren ter beheersing van de natuur en ter bevordering van de menselijke vooruitgang.

Lichaam en geest

Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur • Lichaam en geest

In onze huidige tijd heerst nog altijd de opvatting dat mensen zowel een lichaam hebben als een geest. Deze zienswijze, de dualistische benadering van lichaam en geest die dikwijls wordt toegeschreven aan de invloed van Descartes (1596-1650), is van meet af voorwerp van kritiek geweest. In de laatste decennia is deze kritiek in een stroomversnelling gekomen onder invloed van de neurowetenschappen en het moderne hersenonderzoek.

Reframing

Karim Benammar • Reframing
The art of thinking differently

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten om anders te leven.

Over wat ik nog wil schrijven

Jean Paul van Bendegem • Over wat ik nog wil schrijven

Het boek der boeken is allen bekend, maar een boek over nog te schrijven, en dus nog niet bestaande boeken, is toch iets anders.
Tien nog te realiseren boekprojecten worden hier gepresenteerd, die allen te maken hebben met de in alle richtingen uitwaaierende interesses van de auteur. Van Sherlock Holmes tot vrijmetselarij, van religie tot pornografie, van wiskunde over literatuur tot stripverhalen, van muziek tot architectuur en niet vergeten sceptisch te zijn.

Koude rillingen over de rug van Charles Darwin

J.H. van den Berg • Koude rillingen over de rug van Charles Darwin
Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer

De koude rillingen, waarover dit boek gaat, teisterden Charles Darwin toen hij na de publicatie - in 1859 - van zijn befaamde boek Over het ontstaan van de soorten aan het oog dacht. Naar zijn bange vermoeden zou het oog nooit door de afstammingsleer (ook evolutietheorie genoemd) kunnen worden verklaard.

De kop van de bromvlieg

J.H. van den Berg • De kop van de bromvlieg
Een metabletische gevalsstudie

Tussen wetenschap en alledaagse ervaring is sedert de achttiende eeuw een afstand ontstaan. Deze afstand is de uitkomst van de strijd tegen het wonderbaarlijke -- een steeds weer terugkerend thema in het metabletische werk van Van den Berg.

Neurofilosofie

Johan A. den Boer • Neurofilosofie
Hersenen, bewustzijn, vrije wil

Onze mentale eigenschappen, zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen.

nog geen cover beschikbaar

Theo de Boer • Pleidooi voor interpretatie

Interpretatie is een van de oudste academische disciplines. Werd het vroeger slechts als een onderdeel van de vrije kunsten gezien, in Pleidooi voor interpretatie laat Theo de Boer zien dat interpretatie tot een universele praktijk is geworden. Zij voltrekt zich in de spanning van distantie en betrokkenheid, rede en passie.

Kant's kritiek van de zuivere rede

Karin de Boer • Kant's kritiek van de zuivere rede
een leeswijzer

Kant lezen is de sleutel tot een van de belangrijkste boeken uit de moderne filosofie: de Kritiek van de zuivere rede. Door middel van korte inleidingen en een uitleg van de belangrijkste passages loodst Karin de Boer de lezer door Kants complexe denken.

Filosofie van het kijken

Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis • Filosofie van het kijken
kunst in ander perspectief

Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik?

nog geen cover beschikbaar

Koen Booy & Arthur Cools (red.) • Kritiek van de despotische rede
Essays over de 'Dialectiek van de Verlichting'

In de 'Dialectiek van de Verlichting' stellen Horkheimer en Adorno zich ten doel het inzicht te ontwikkelen waarom de Verlichting is uitgemond in haar tegendeel, de barbarij. Zij verdedigen de stelling dat de oorsprong van die omslag in het begrip 'Verlichting' zelf moet worden gezocht: de 'Verlichting' vernietigt zichzelf omdat ze zich van meet af aan gerealiseerd heeft als een instrument om te beheersen en te onderwerpen.

Tales of the Mighty Dead

Robert B. Brandom • Tales of the Mighty Dead
Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality

A work in the history of systematic philosophy that is itself animated by a systematic philosophic aspiration, this book by one of the most prominent American philosophers working today provides an entirely new way of looking at the development of Western philosophy from Descartes to the present.

Moderniteit als opgave

Gabriël van den Brink • Moderniteit als opgave
Een antwoord aan relativisme en conservatisme

Sinds de Verlichting vertelt het Westen zichzelf het verhaal van vooruitgang in materieel en geestelijk opzicht. Dit proces wordt ook wel modernisering genoemd. Enkele gevolgen van de modernisering zijn de breuk met de traditie en een onafgebroken zoeken naar nieuwe fundamenten.

Evolutionair denken

Chris Buskes • Evolutionair denken
de invloed van Darwin op ons wereldbeeld

"Een helder boek. Knap overzicht. Dit boek zal niemand bekeren, maar de verstandigen zal het sterken." - Trouw

Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2007 voor het meest prikkelende filosofieboek.

In Darwins woorden

Chris Buskes • In Darwins woorden
Leven, werk en denken van Charles Darwin

In Darwins woorden geeft aan de hand van citaten van Darwin en veel illustraties een prachtige inleiding tot leven, werk en denken van de man die met zijn oeuvre ons wereldbeeld én ons zelfbeeld ingrijpend heeft veranderd.

Postmodernism

Christopher Butler • Postmodernism
A very short introduction

Postmodernism has been a buzzword in contemporary society for the last decade. But how can it be defined? In this Very Short Introduction Christopher Butler challenges and explores the key ideas of postmodernists, and their engagement with theory, literature, the visual arts, film, architecture, and music.

Zwischen Rausch und Kritik 1

Carsten Bäuerl • Zwischen Rausch und Kritik 1
Auf den Spuren von Nietzsche, Bataille, Adorno und Benjamin

Der Band "Zwischen Rausch und Kritik" ist der Versuch, zwei unsere Kultur konstituierende Momente, nämlich den produktiven Rausch, wie er in Nietzsches Tragödienschrift als "dionysisch" gefaßt wird, mit dem Begriff der Kritik, wie dieser vornehmlich von Adorno verstanden worden ist, spannungsgeladen zu fusionieren.

The Cambridge Companion to Merleau-Ponty

Taylor Carman & Mark Hansen • The Cambridge Companion to Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) was described by Paul Ricoeur as 'the greatest of the French phenomenologists'. The new essays in this volume examine the full scope of Merleau-Ponty's philosophy, from his central and abiding concern with the nature of perception and the bodily constitution of intentionality to his reflections on science, nature, art, history, and politics.

Karl Popper, Critical Appraisals

Philip Catton & Graham Macdonald • Karl Popper, Critical Appraisals

One of the most original thinkers of the century, Karl Popper has inspired generations of philosophers, historians, and politicians. This collection of papers, specially written for this volume, offers fresh philosophical examination of key themes in Popper's philosophy, including philosophy of knowledge, science and political philosophy.

De nieuwe Duitse filosofie

Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) • De nieuwe Duitse filosofie

Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema’s staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijandschappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieuwe Duitse filosofie geeft het antwoord. zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek
veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen.

Wat heet wetenschap

Alan F. Chalmers • Wat heet wetenschap

De bestaande hoofdstukken over o.a. Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend zijn uitgebreid met nieuwe voorbeelden die aansluiten bij de ontwikkelingen in de wetenschappelijke praktijk. Nieuwe hoofdstukken met nieuwe inzichten zijn toegevoegd (over o.a. het theorema van Bayes, het nieuwe experimentalisme en het realisme-antirealismedebat).

Evolution and Ethics

Philip Clayton & Jeffrey Schloss (eds.) • Evolution and Ethics
Human Morality in Biological & Religious Perspective

Christians frequently resist evolutionary theory, believing it to be incompatible with the core values of their tradition. But what exactly are the tensions between evolution and religious faith in the area of human morality? Evolution and Ethics examines the burning questions of human morality from the standpoint of Christian thought and contemporary biology, asking where the two perspectives diverge and where they may complement one another.

Cont(r)aminaties

Paul Cortois • Cont(r)aminaties

Cultuur en wetenschap, cultuur/wetenschap, cultuurwetenschap. De invalshoek om als filosoof aan de twee culturen-discussie te raken, nadat de cultuursocioloog heeft gesproken, is die van een comparatieve epistemologie. Maar zo'n comparatieve epistemologie moet goeddeels nog worden geschreven. De noties die zich daartoe aanbieden zijn die van 'belichaamde betekenis' en 'contaminatie'.

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

Edward Craig • The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

The Shorter REP presents the very best of the acclaimed ten volume Routledge Encyclopedia of Philosophy in a single volume. It makes a selection of the most important entries available for the first time and covers all you need to know about philosophy, from Aristotle to Wittgenstein and animals and ethics to scientific method.

The Cambridge Companion to Thomas Reid

Terence Cuneo & René van Woudenberg • The Cambridge Companion to Thomas Reid

Widely acknowledged as the principal architect of Scottish common sense philosophy, Thomas Reid is increasingly recognized today as one of the finest philosophers of the eighteenth century. Combining a sophisticated response to the skeptical and idealist views of his day, Reid's thought stands as an important alternative to Humean skepticism, Kantian idealism and Cartesian rationalism.

The God Delusion

Richard Dawkins • The God Delusion

A preeminent scientist - and the world's most prominent atheist - asserts the irrationality of belief in God and the grievous harm religion has inflicted on society, from the Crusades to 9/11.

De uitgelezen Plato

J. Decorte • De uitgelezen Plato

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?

Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.) • Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie

Je afvragen of er een ontwerp ten grondslag ligt aan de kosmos is lange tijd niet salonfähig geweest. De wetenschap had immers aangetoond dat alles in de natuur er eigenlijk alleen maar 'per ongeluk' zo uitziet? De laatste jaren is er echter een kentering waar te nemen. Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld kosmologie en biologie suggereren dat het huidige wetenschappelijk denken wellicht tekortschiet om de wereld te begrijpen.

Nietzsche And Philosophy

Gilles Deleuze • Nietzsche And Philosophy

Deleuze shows how Nietzsche began a new way of thinking which breaks with the dialectic as a method and escapes the confines of philosophy itself.

Bevrijd de psychologie!

Jan Derksen • Bevrijd de psychologie!
Uit de greep van de hersenmythe

Psychologische thema's beheersen dagelijks het nieuws, waardoor het lijkt alsof psychologisch inzicht vandaag de dag hoog op de agenda staat. Schijn bedriegt, volgens Jan Derksen. In Bevrijd de psychologie zet hij uiteen hoe hersenwetenschappers het goud in de hersenen zoeken in plaats van zich te richten op menselijke motieven, emoties en verlangens.

Sporen

Jacques Derrida • Sporen
De stijlen van Nietzsche

In deze inmiddels klassieke tekst, oorspronkelijk een voordracht op het befaamde Nietzsche-Colloquium van Cerisy in 1972, ontmantelt Derrida het centrale ordenende beginsel van de westerse filosofie: het begrip waarheid. Hij doet dat door aan te knopen bij enkele aforismen van Nietzsche over de vrouw, die model staat voor de waarheid die geen waarheid is.

Over de methode

René Descartes • Over de methode

Discours de la méthode (1637), door Descartes bestempeld als een geschrift over zichzelf, een intellectueel verhaal of een fabel, is een van de duurzaamste inspiratiebronnen voor de westerse filosofie gebleken.

Meditations on First Philosophy

René Descartes • Meditations on First Philosophy
In which the existence of God and the immortality of the soul are demonstrated

Meditations on First Philosophy is a philosophical treatise first published in Latin in 1641. The book is made up of six meditations, in which Descartes first discards all belief in things which are not absolutely certain, and then tries to establish what can be known for sure.

Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk

Rene Descartes • Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk
Band 1

In band 1 is Descartes’vroegste werk in het Latijn opgenomen, waaronder Regels voor het sturen van het verstand. Hij doet hierin een aanzet tot het formuleren van de juiste methode voor wetenschappelijk en filosofisch denken. Daartoe ontwerpt hij 21 regels. Het werk is onvoltooid, maar vormt de basis voor zijn latere methodiek. Naast de Regels vindt men in dit deel drie kleinere vroege werken, waaronder Descartes’ opmerkelijke muziektheorie en zijn opgetekende dromen.

Over de methode - Essays

René Descartes • Over de methode - Essays
Band III

Na het vroege werk, dat in de beide eerste banden van de Bibliotheek Descartes verscheen, is het nu tijd voor een van de hoofdwerken van deze Frans-Nederlandse filosoof: het beroemde Over de methode, gevolgd door de drie baanbrekende traktaten (‘Essays’) over natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Band III van de Bibliotheek Descartes maakt de lezer deelgenoot van het indrukwekkende begin van de moderne wetenschap.

De wereld - De mens

Rene Descartes • De wereld - De mens
Band 2

In De wereld – De mens treft men Descartes’ eerste hoofdwerken in het Frans aan. Hierin vinden we het hele spectrum van Descartes’ onderzoek voor het eerst bijeen, van metafysische beschouwing tot natuurkundige en biologische analyses. Het laatste hoofdstuk van De wereld is getiteld De mens en werd later apart uitgegeven. Deze band sluit af met de korte, beroemde dialoog over de waarheid die Descartes schreef in dezelfde periode als De wereld.

Mediated Memories in the Digital Age

José van Dijck • Mediated Memories in the Digital Age

Many people deploy photo media tools to document everyday events and rituals. For generations, we have stored memories in albums, diaries, and shoeboxes to retrieve at a later moment in life. Autobiographical memory, its tools, and its objects are pressing concerns in most people's everyday lives, and recent digital transformation cause many to reflect on the value and meaning of their own mediated memories.

Honger van de geest

Hans Dijkhuis • Honger van de geest

Hoe werkt de menselijke geest? Bijna alle grote filosofen hebben zich met deze vraag beziggehouden. Zij waren ook uitstekende psychologen en hun bevindingen zijn nog altijd actueel. De menselijke geest is vaak voorgesteld als een soort kennismachine, een werktuig in dienst van het lichamelijke leven. Van oudsher hebben filosofen de geest echter ook een `eigen leven' en een eigen levensbehoefte toebedacht.

De machtige filosoof

Hans Dijkhuis • De machtige filosoof
Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte

De machtige filosoof is een prachtig historisch overzicht van de filosofie tijdens de Griekse oudheid, met bijzondere aandacht voor de minder bekende filosofen. Het doorbreekt het eenzijdige beeld van de wereldvreemde filosoof die zich in alle rust wijdt aan de theorie.

nog geen cover beschikbaar

Hans Dooremalen & Herman de Regt • Het snapgevoel

Het snapgevoel gaat over het verschil tussen kennis en het gevoel van kennis. Soms hebben wij het gevoel dat wij weten hoe iets zit, terwijl wij niet doorhebben dat dit ‘snapgevoel’ een illusie is. Herman de Regt en Hans Dooremalen ontleden dit
fenomeen filosofisch, evolutionair en psychologisch. Ze laten zien dat wij er gevoelsmatig vaker naast zitten dan wij
denken. Ontkomen aan het snapgevoel is moeilijk, maar een taak die wij onverschrokken op ons moeten nemen.

Stof tot denken

Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten • Stof tot denken
Filosofische aspecten van brein en bewustzijn

Stof tot denken bevat tal van aansprekende voorbeelden, die het voor de lezer aantrekkelijk maken om kennis te nemen van een vakgebied dat op het snijvlak van de gedrags- en de natuurwetenschappen een enorme groei doormaakt.

Exploring Humans

Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten • Exploring Humans
An introduction to the philosophy of the social sciences

Exploring Humans is een volledig overzicht van de belangrijkste stromingen in de wetenschapsfilosofie tot en met de eenentwintigste eeuw. Het is een uitstekende inleiding in de wetenschapsfilosofie voor studenten sociale en economische wetenschappen.


 

volgende vijftig (van 213) -->

Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)