VU Boekhandel
Titel
Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

de IJzeren Lijst
de beste filosofische boeken ooit.

Filosofie Magazine stelde in 2004 de IJzeren Lijst samen van de beste filosofische boeken ooit, op basis van de mening van vierenveertig hoogleraren verbonden aan filosofiefaculteiten in Nederland en België. De lijst werd onthuld tijdens Felix & Sofie van 13 januari 2004. De eerste dertig vind je hieronder, en kun je bestellen.

Ethica

Op 1 : Ethica

Aristoteles

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

Kritiek van de zuivere rede

Op 2 : Kritiek van de zuivere rede

Immanuel Kant

Weinig boeken hebben zo'n helder stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants Kritiek van de zuivere rede. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke wending teweegbracht, veroorzaakte Kants boek, dat enkele jaren eerder verscheen, een filosofische aardverschuiving.

Kritik Der Reinen Vernunft

Op 2 : Kritik Der Reinen Vernunft

Vollständige Ausgabe. Vermehrt um die Vorrede zur ersten Auflage 1781

Immanuel Kant

Kants Ausfuehrungen ueber die Grundsaetze der menschlischen Vernunft
Kritiek van de zuivere rede

De ideale staat

Op 3 : De ideale staat

politeia

Plato

Maakt misdaad gelukkig? Loont wetsovertreding die onbestraft blijft? Plato meent van niet. Tegenover meeslepende betogen over het immorele leven stelt hij de eerste samenhangende psychologische theorie uit de geschiedenis, waarin hij vijf menstypen onderscheidt: van de evenwichtige intellectueel tot de dictatoriale verslaafde.

Een theorie van rechtvaardigheid

Op 4 : Een theorie van rechtvaardigheid

John Rawls

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.

A Theory of Justice

Op 4 : A Theory of Justice

John Rawls

Since it appeared in 1971, John Rawls's "A Theory of Justice" has become a classic. The author has now revised the original edition to clear up a number of difficulties he and others have found in the original book.

Meditations on First Philosophy

Op 5 : Meditations on First Philosophy

In which the existence of God and the immortality of the soul are demonstrated

René Descartes

Meditations on First Philosophy is a philosophical treatise first published in Latin in 1641. The book is made up of six meditations, in which Descartes first discards all belief in things which are not absolutely certain, and then tries to establish what can be known for sure.

De open samenleving en haar vijanden

Op 6 : De open samenleving en haar vijanden

I de betovering van Plato; II Hegel en Marx

Sir Karl Raimund Popper

De open samenleving en haar vijanden (1945) is het politiek-filosofische hoofdwerk van Karl R. Popper. Het is één groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Het is ook een legendarische aanval op de filosofieën van Plato, Hegel en Marx en een fundamentele uiteenzetting van de gevaren die centraal geleide politieke systemen met zich meebrengen.

The Open Society and its Enemies (I)

Op 6 : The Open Society and its Enemies (I)

The Spell of Plato

Karl Popper

Written in political exile in New Zealand during the Second World War and first published in two volumes in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most famous books of the twentieth century.

The Open Society and its Enemies (II)

Op 6 : The Open Society and its Enemies (II)

Hegel and Marx

Karl Popper

Written in political exile during the Second World War and first published in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most influential books of the twentieth century.

Dialogen

Op 7 : Dialogen

Plato

Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema's die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.

Eros en de filosofie

Op 7 : Eros en de filosofie

Plato's Symposium: analyse en interpretatie

Rudi te Velde

'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van Plato's Symposium. Te Velde laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Op 7 : Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Plato

Het 'Symposium' ('Gastmaal') is misschien wel de invloedrijkste tekst van Plato en bevat sprankelende verhandelingen over de liefde (Eros) van (onder meer) de dichter Aristophanes en Sokrates, gevolgd door een lofrede op de laatste door Alkibiades.

Capital

Op 8 : Capital

Karl Marx

Combining vivid historical detail with economic analysis to produce a bitter denunciation of mid-victorian capitalist society. Capital is the most influential work in social science in the twentieth century.

De menselijke conditie

Op 9 : De menselijke conditie

Hannah Arendt

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

Ethica

Op 10 : Ethica

Benedictus de Spinoza

Weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd als Benedictus de Spinoza (1632-1677). De hele achttiende eeuw door luidt de kritiek dat zijn 'wetenschappelijke' filosofie de godsdienst en daardoor de maatschappij vernietigt.

Ethica

Op 10 : Ethica

Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen

Benedictus de Spinoza

Het hoofdwerk van de in 1632 te Amsterdam geboren wijsgeer.

De essays

Op 11 : De essays

Michel de Montaigne

De essays is de eerste en nog steeds de rijkste, persoonlijkste en beroemdste essaybundel van de wereldliteratuur. Montaigne stelt op zeer beeldende en levendige wijze essentiële levensvragen aan de orde, over de dood, vriendschap, erotiek, wijsheid, angst, hartstocht en godsdienst.

Zijn en tijd

Op 12 : Zijn en tijd

Martin Heidegger

"Met bewonderenswaardige toewijding vertaald door Mark Wildschut Wie het boek aandachtig leest, zal niet meer herstellen van de schok die het in zijn intellectuele huishouding teweegbrengt en zich voorgoed de flits herinneren die het probeert op te roepen en die het hele leven van Heidegger als filosoof heeft bepaald." Cornelis Verhoeven in Trouw

Over vrijheid

Op 13 : Over vrijheid

John Stuart Mill

Over vrijheid (1859) is een vurig pleidooi voor vrije meningsuiting, die voor John Stuart Mill het uitgangspunt vormt van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens en maatschappij het best tot hun recht komen.

Filosofische onderzoekingen

Op 14 : Filosofische onderzoekingen

Ludwig Wittgenstein

De postuum gepubliceerde Filosofische onderzoekingen (Philosophical Investigations, 1958) bieden geen logisch beargumenteerd systeem, maar een scala van dialogen, soms in de vorm van vragen aan de lezer, waarin traditionele posities, alledaagse filosofische verwarring en Wittgensteins eigen verwondering zijn te herkennen.

nog geen cover beschikbaar

Op 14 : Filosofische beschouwingen

Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Ludwig Wittgenstein

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen über Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

Fenomenologie van de geest

Op 15 : Fenomenologie van de geest

G.W.F. Hegel

Hegel beschrijft in de Phänomenologie des Geistes (1807) het proces waarin de mens door wat hij ervaart en in de geschiedenis meemaakt uiteindelijk tot een volledig bewustzijn van zichzelf komt. In deze uitgave zijn de belangrijkste fragmenten uit dit beroemde werk geselecteerd.

De structuur van wetenschappelijke revoluties

Op 16 : De structuur van wetenschappelijke revoluties

Thomas Kuhn

In The Structure of Scientific Revolutions (1962) introduceert Kuhn een nieuwe theorie van de wetenschappelijke ontwikkeling: geen ontwikkeling en groei van de wetenschappen door accumulatie, maar veeleer evolutie met revolutionaire breuken.

Fundering voor de metafysica van de zeden

Op 17 : Fundering voor de metafysica van de zeden

Immanuel Kant

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons streven naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in Fundering voor de metafysica van de zeden, waarvan nu een herziene en geactualiseerde editie verschijnt.

Leviathan

Op 18 : Leviathan

Thomas Hobbes

In Leviathan (1651) beschrijft Hobbes een staat waarin de politieke machten elkaar in evenwicht houden en aldus de vrede in de samenleving bewaren. Zijn toentertijd revolutionaire denkbeelden zijn toegepast in de opbouw van onze moderne staten.

Tractatus logico-philosophicus

Op 19 : Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein

De Tractatus is het enig filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken.

Geschiedenis van de westerse filosofie

Op 20 : Geschiedenis van de westerse filosofie

Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw

Bertrand Russell

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in één duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

Traktaat over de menselijke natuur

Op 21 : Traktaat over de menselijke natuur

David Hume

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de menselijke natuur van Hume. Dankzij de vertaling van prof. dr. F.L. van Holthoon is dit essentiële boek eindelijk voor een groter publiek toegankelijk.

De woorden en de dingen

Op 22 : De woorden en de dingen

Michel Foucault

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel Les mots et les choses. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.

Writing And Difference

Op 23 : Writing And Difference

Jacques Derrida

In the 1960s a radical concept emerged from the great French thinker Jacques Derrida. He called the new process 'deconstruction'. Rewriting the ways in which we use language and literature, deconstruction affected every form of intellectual thought, from literary criticism to popular culture. It also criticized the entire tradition of Western philosophy, from Plato to Bataille.

Over de methode

Op 24 : Over de methode

René Descartes

Discours de la méthode (1637), door Descartes bestempeld als een geschrift over zichzelf, een intellectueel verhaal of een fabel, is een van de duurzaamste inspiratiebronnen voor de westerse filosofie gebleken.

Gedachten

Op 25 : Gedachten

Blaise Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) was een geniaal wiskundige en natuurkundige, en staat bekend als de grondlegger van de waarschijnlijkheidsberekening. Hij werd echter vooral bekend door zijn filosofisch-theologische geschriften.

De wereld als wil en voorstelling

Op 26 : De wereld als wil en voorstelling

Arthur Schopenhauer

In 1819 publiceerde Schopenhauer zijn hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, waarin hij, naar eigen zeggen, niet alleen reeds alles had beweerd wat hij de mensheid te melden had, maar ook het wereldraadsel definitief had opgelost. Het werk werd voornamelijk met stilzwijgen beantwoord.

Over de geest van de wetten

Op 27 : Over de geest van de wetten

Charles de Montesquieu

In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek: De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van Charles de Montesquieu. In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten (Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom nu een integrale Nederlandse versie van dit boek.

Dialectiek van de Verlichting

Op 28 : Dialectiek van de Verlichting

Max Horkheimer en Theodor Adorno

Een filosofische sleuteltekst, verschenen in 1947, waarin de vraag naar de oorsprong en ontwikkeling van het Verlichtingsdenken wordt gesteld tegen de achtergrond van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Dit boek heeft een grote invloed gehad op tal van filosofen, zoals Arendt, Jaspers, Sartre en Habermas. Ook Susan Neiman gaat uitvoerig in op deze inmiddels klassieke teksten.

Dialektik der Aufklärung

Op 28 : Dialektik der Aufklärung

Max Horkheimer & Theodor W. Adorno

Die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gemeinsam verfaßte 'Dialektik der Aufklärung' ist der wichtigste Text der Kritischen Theorie und zugleich eines der klassischen Werke der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Philosophische Kritik, Auseinandersetzung mit dem Faschismus und die Resultate langjähriger empirischer Untersuchungen in den USA verschmelzen hier zu einer Theorie der modernen Massenkultur.

Naming and Necessity

Op 29 : Naming and Necessity

Saul A. Kripke

In Naming and Necessity, Kripke considers several questions that are important within analytic philosophy. Language is a primary concern in this philosophy, particularly the use of language to express and discuss concepts.

Facing The Extreme

Op 30 : Facing The Extreme

Moral Life in the Concentration Camps

Tzvetan Todorov

It is an understatement to call the Nazi and Soviet death camps "outposts of hell on earth," as we know from the testimony of a powerful body of witnesses. Todorov looks inside these camps, and there he finds hope for all humankind, arguing that innumerable instances of heroism, self-sacrifice, and caring show that "moral reactions are spontaneous, omnipresent, and eradicable only with the greatest violence" and that "morality cannot disappear without a radical mutation of the human species."

Verzameld werk / 2 Theaitetos

Op 31 : Verzameld werk / 2 Theaitetos

Plato

Net als in het eerste deel van Plato's verzameld werk is de hoofdrol in Theaitetos weggelegd voor Sokrates. Twee mannen halen herinneringen op aan Theaitetos, die dodelijk gewond is geraakt in de oorlog.

Gorgias

Op 32 : Gorgias

Verzameld werk deel 12

Plato

Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dát wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato's strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardigheid geen boodschap hadden.

De wereld waarnemen

Op 39 : De wereld waarnemen

Maurice Merleau-Ponty

Merleau-Ponty laat zien dat het waarnemen, dat principieel altijd onafgerond blijft, berust op de relatie van de mens in zijn lichamelijkheid met de wereld die hij bewoont.

Metafysica

Op 41 : Metafysica

Boek VII-XIV, Band 3

Aristoteles

Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van verschillende snit, zoals Plotinus, Thomas van Aquino, Hegel en Heidegger. Het grootste belang van de Metafysica ligt erin dat het werk zowel het vocabulaire, de structuur als een groot aantal van de essentiële vragen van het westerse denken bepaald heeft.

Het maatschappelijk verdrag

Op 43 : Het maatschappelijk verdrag

Jean-Jacques Rousseau

Rousseau heeft met Du contrat social ou principes du droit politique (1762) het debat over de grondslagen van politiek en recht tot in onze dagen scherp gesteld.

Het begrip politiek

Op 49 : Het begrip politiek

Carl Schmitt

In Het begrip politiek probeert de Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof Carl Schmitt (1888-1985) de politiek opnieuw te doordenken. Hij tracht een tegenwicht te bieden tegen liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie.

Aldus sprak Zarathoestra

Op 65 : Aldus sprak Zarathoestra

Een boek voor iedereen en niemand

Friedrich Nietzsche

Nietzsche voert in Also sprach Zarathustra (1883-1885) de lezer mee op de stroom van gedachten, aforismen en spreuken van zijn alter ego, de Perzische wijsgeer Zarathoestra.

Discipline, toezicht en straf

Op 74 : Discipline, toezicht en straf

De geboorte van de gevangenis

Foucault

Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen. Dat zijn observaties in dit inmiddels dertig jaar oude werk voor onze tijd nog niets aan scherpte hebben verloren, is een indrukwekkend bewijs van dit talent. Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel.

Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)