Levensbeschouwelijke vorming
Tussen filosofie en religie

Rudi te Velde & Harm Goris (red.)

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs.

Onder invloed van de verzakelijking van de verhoudingen in samenleving en onderwijs worden levensbeschouwelijke perspectieven meer en meer naar de marge gedrongen.

In deze bundel gaat een aantal auteurs in op de problemen van levensbeschouwelijke vorming en onderwijs in de hedendaagse samenleving. Een breed spectrum van vragen en thema’s komt daarbij aan de orde: wat is het verband tussen filosofie en levensbeschouwelijke vorming; wat is de rol van spiritualiteit in het leerproces; wat betekent de multiculturele realiteit van het huidige onderwijs voor de mogelijkheden van het interreligieuze gesprek, enzovoort.

Levensbeschouwelijke vorming: tussen filosofie en religie bevat bijdragen van Paul van Tongeren, Frans Maas, Peter van Zilfhout, Paul Cobben, Thom Geurts, Rob Tanke en Monique Leijgraaf.

982

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming
Tussen filosofie en religie

Rudi te Velde & Harm Goris (red.)

 

nov 2009, Uitgeverij Valkhof Pers
ISBN: 9789056253097
120 pagina's, Paperback