Het woord is een machtig heerser

Gorgias

Gorgias (480-380 vC) is een van de grondleggers van de Griekse retorica. Hij was een rondtrekkend retoricus en filosoof, die beroemd en berucht was om zijn ingenieuze redeneringen en zijn elliptische en poŽtische stijl. De macht van het woord is niet enkel toe te schrijven aan rationele argumentatie: ook het bespelen van gevoelens heeft een voorname plaats. Een beheersing van verstand en gevoel is daarom de voorwaarde voor een effectieve retorische techniek.

Plato maakte hem tot prototype van de sofisten en kritiseerde hem en zijn methode in de dialoog Gorgias. In de Helena en de Palamedes gebruikt Gorgias met opzet overbekende mythische verhalen en figuren zodat zijn redeneringen door iedereen precies gevolgd kunnen worden. Zijn Over het niet-zijnde of over de natuur, dat slechts gedeeltelijk bewaard is gebleven, is te beschouwen als een tot in het extreme doorgevoerde kritiek op Parmenides' filosofie, dat alles wat wij waarnemen slechts schijn is.

Alle redevoeringen en fragmenten van Gorgias zijn in Het woord is een machtig heerser opgenomen en door Vincent Hunink voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar gemaakt. Jeroen Bons schetst in zijn voorwoord de betekenis van Gorgias in de geschiedenis van de retorica, Jaap Mansfeld analyseert in zijn nawoord Gorgias' denkbeelden, en beschrijft de rol van Gorgias in het filosofische debat van zijn tijd.

Dit is het derde deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.
Alle redevoeringen en fragmenten van Gorgias zijn in Het woord is een machtig heerser opgenomen en door Vincent Hunink voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar gemaakt.

Jeroen Bons schetst in zijn voorwoord de betekenis van Gorgias in de geschiedenis van de retorica, Jaap Mansfeld analyseert in zijn nawoord Gorgias' denkbeelden, en beschrijft de rol van Gorgias in het filosofische debat van zijn tijd.

978

Het woord is een machtig heerser

Het woord is een machtig heerser

Gorgias

 

apr 2010, Historische Uitgeverij
ISBN: 9789065540584
104 pagina's, Paperback