Mondig tegen elke prijs
Het vrije woord als fetisj

Bas van Stokkom

Moslimvijandigheid, opgeklopte verontwaardiging en provocaties houden de publieke opinie in de greep waardoor genuanceerd oordelen verdacht is geworden. De grenzen van vrije meningsuiting worden nadrukkelijk opgezocht. Hoe kan die agitatie worden geduid? Bieden pers en politiek wel genoeg weerwerk? Mag je het vrije woord beknotten? Dit boekje biedt nadere reflectie op de 'zeg wat je denkt'-storm die over het land raast.

NBD|Biblion recensie
De laatste jaren is in Nederland het debat over de vrijheid van meningsuiting in alle heftigheid opgelaaid. Enerzijds zijn er mensen die, soms niet gehinderd door morele taboes, menen dat ze alles moeten kunnen zeggen en zelfs het 'recht tot kwetsen' opeisen. Anderzijds zijn er ook mensen die denken dat ze juist niet meer alles kunnen zeggen en dat hun de mond steeds meer wordt gesnoerd. De Nijmeegse socioloog en ethicus Van Stokkom plaats in kort bestek de discussie over het 'vrije woord' in perspectief. Hij gaat daarbij in op de rol van de moderne media (die soms radicale en provocerende uitspraken lijken te verkiezen boven het geven van juiste informatie en het aanzetten tot gematigdheid), de politiek (Wilders, Hirsi Ali) en de rechterlijke macht (hoe verhoudt inperking van het vrije woord zich tot grondwettelijke vrijheden). Hij houdt daarbij een pleidooi voor fatsoen en terughoudendheid in het politieke en maatschappelijke debat. (NBD|Biblion recensie, Dr. H.W. Bomert)

967

Mondig tegen elke prijs

Mondig tegen elke prijs
Het vrije woord als fetisj

Bas van Stokkom

 

feb 2008, Boom Juridische uitgevers
ISBN: 9789054549840
61 pagina's, Paperback