Tolerantie en actief pluralisme
De afgewezen erfenis van More, Erasmus en Gillis

Guido Vanheeswijck

Dit boek biedt allereerst een boeiend exposť van het zestiende-eeuwse humanisme, het tijdperk van de zoektocht naar de bronnen van het menselijk weten en geloven vanuit een besef van de wijsheid van de onzekerheid en vanuit een grote tolerantie en verdraagzaamheid.

Men noemt deze periode wel eens de 'eerste geboorte' van de moderniteit, een periode waarin Europese geleerden een breed concept van redelijkheid, wars van dogmatische scherpslijperij, hanteerden dat zich enerzijds afkeerde van de scholastieke methode van theologisch en filosofisch denken in de middeleeuwen en dat anderzijds nog niet was vastgelopen in de zekerheid van de moderne rationaliteit.

Die humanistische houding van redelijkheid en verdraagzaamheid heeft het uiteindelijk niet gehaald. De eerste fase van de moderniteit baarde een doodgeboren kind. De moderniteit zoals wij die tot op vandaag in het Westen kennen is vooral een product van de 'tweede geboorte', van de opkomst van het rationalisme dat pas een eeuw later definitief doorbreekt.

Het actief pluralisme dat door de auteur wordt bepleit, put uit de inspiratie van dit zestiende-eeuwse humanisme, hoezeer de omstandigheden vandaag ook verschillen van die van vijf eeuwen geleden. Om de analogie - gelijkenis en verschil - tussen beide periodes duidelijk te maken, schetst Vanheeswijck de evolutie die onze houding tegenover levensbeschouwingen in de westerse cultuur heeft doorgemaakt. Hij wijst daarbij op de grote betekenis van denkers als Thomas More en Erasmus, maar ook op de belangrijke rol van een verbindingsfiguur als Pieter Gillis die, hoewel geen humanist van eerste signatuur, deze denkers met elkaar in contact bracht en hun zorg om verdraagzaamheid en gerechtigheid deelde.

964

Tolerantie en actief pluralisme

Tolerantie en actief pluralisme
De afgewezen erfenis van More, Erasmus en Gillis

Guido Vanheeswijck

 

juni 2008, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870264
112 pagina's, Paperback