Spirituele filosofie en de ziel
Mystieke teksten met Simone Weil als gids

Jacques Graste

Er is in deze tijd sprake van een groeiende belangstelling voor spiritualiteit. Dit boek gaat in op een aantal belangrijke aspecten van het spirituele leven, in het bijzonder de ontwikkeling van de ziel. Het betreft hier de overgang van een ik-gerichtheid naar het perspectief van de werkelijkheid als zodanig. Het 'hier en nu' wordt niet langer gezien en ervaren vanuit het gezichtspunt van het 'ik', maar vanuit het perspectief van het geheel.

Volgens de auteur kan de uitsluiting en verwaarlozing van de spirituele ontwikkeling gezien worden als een vorm van ontworteling van de westerse cultuur. Om de ontwikkeling van de ziel te bevorderen, zijn zowel kennis van en inzicht in spiritualiteit alsook mystieke ervaring noodzakelijk. Een belangrijke bron voor het opdoen van die kennis en ervaring zijn de zogenoemde 'mystieke oerteksten'.

Drie van deze oerteksten worden in dit boek nader belicht: de Bhagavad Gita, enkele dialogen van Plato en enkele fragmenten uit het Evangelie volgens Jezus Christus. Leidraad daarbij is het werk van de Franse filosofe Simone Weil (1909-1943), dat een referentiekader biedt om mystieke teksten te lezen. Niet alleen biedt Weil een intu´tieve methode van onderzoek, maar ook laat zij zien welke universele wijsheid aangaande de ontwikkeling van de ziel in mystieke teksten te vinden is.

In dit boek wordt deze ontwikkeling van de ziel geplaatst binnen een als 'spirituele filosofie' aan te duiden wijze van bezinning. Spirituele filosofie richt zich op die dimensie van de ziel die voorbij denken, willen en voelen ligt. Dat wil niet zeggen dat deze vermogens geen rol spelen, maar dat zij niet langer de boventoon voeren. Spirituele filosofie betreft de passieve en de onpersoonlijke kant van de ziel. Het gaat om spirituele deugden, door Weil benoemd als aandacht, wachten en kijken. Maar het gaat ook om onthechting, ontlediging en gelatenheid. Als pionier op het gebied van spirituele filosofie, is Simone Weil hier ongetwijfeld de aangewezen gids, omdat zij als geen ander duidelijk weet te maken waarom aandacht voor spiritualiteit en zorg voor de spirituele ontwikkeling van de ziel onontbeerlijk zijn.

962

Spirituele filosofie en de ziel

Spirituele filosofie en de ziel
Mystieke teksten met Simone Weil als gids

Jacques Graste

 

okt 2008, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870288
192 pagina's, Paperback