Brieven over vrijheid

Cees Maris

Vrijheid blijheid! lijkt het meest vanzelfsprekende grondrecht van alle vrijgevochten burgers in Nederland. Maar onze liberale rechtsorde moest eerst worden bevochten in een lange vrijheidsstrijd, waarin de befaamde Brief over tolerantie (1689) van John Locke een sleutelrol speelde.

Omdat het in zijn tijd levensgevaarlijk was voor vrijheid op te komen schreef Locke zijn openbare brief terwijl hij als politiek vluchteling in Amsterdam was ondergedoken. Dat we nu vrijelijk van gedachten kunnen wisselen danken we aan eigenwijze filosofen als hij.

Daarom is deze bundel Brieven over vrijheid opgedragen aan Locke. Ze bevat een openbare briefwisseling van Cees Maris met de vooraanstaande rechtsfilosofen Frans Jacobs, Thomas Mertens, Koen Raes, Jandie Paula en Damiaan Meuwissen over actuele problemen rond vrijheid en recht. In hoeverre moet je vrije liefde begrenzen in familierecht, zedenwetgeving en moraal? Mag je de internationale migratievrijheid inperken met een beroep op de nationale identiteit? Waarom is een liberale staat beter dan een fascistische of communitaristische? En: wat is vrijheid eigenlijk?

De brieven verschenen eerder in het maandblad Ars Aequi. Ter gelegenheid van hun bundeling in Brieven over vrijheid worden ze ingeleid door een nieuwe brief aan John Locke van Cees Maris en afgerond met een afscheidsbrief van Frans Jacobs.

96

Brieven over vrijheid

Brieven over vrijheid

Cees Maris

 

2000, Stichting Ars Aequi
ISBN: 9789069163611
115 pagina's, Paperback