Sartre
Een hedendaagse inleiding

Ruud Welten (red.)

In het jaar 2005 is het honderd jaar geleden dat Jean-Paul Sartre werd geboren. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet, en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht.

In dit boek leiden elf Nederlandse en Belgische filosofen en literatuurwetenschappers het werk van Sartre vanuit een hedendaags perspectief in. Eerder dan naar Sartre 'terug te keren' of het gelijk van diens denken vierkant op te eisen, willen zij zich door hem laten inspireren bij de beantwoording van nieuwe vragen in een nieuwe politieke, morele en maatschappelijke context. Daartoe is het nodig Sartre werkelijk te herlezen, inclusief zijn latere werken en postuum uitgegeven teksten, en hem op zijn eigen merites te beoordelen. Want te vaak is het denken van Sartre met onjuiste en clichématige argumenten als irrelevant afgedaan. Wars van oppervlakkige nostalgie wil dit boek opnieuw recht doen aan een filosoof die zo invloedrijk was dat hij tientallen jaren niet eens geciteerd hoefde te worden, en zijn filosofie daarmee herwinnen voor een nieuwe tijd.

Dit boek is geschreven voor een ieder die zich in het werk van de bekendste filosoof van de twintigste eeuw wil verdiepen. Ook zij die reeds bekend zijn met het werk van Sartre zullen volstrekt nieuwe inzichten en onvermoede perspectieven herkennen. Het boek besteedt aandacht aan de verschillende fasen en aspecten van Sartres denken. Zo komen natuurlijk Het zijn en het niet en Het existentialisme is een humanisme ter sprake, maar wordt ook ruimschoots aandacht geschonken aan zijn latere werk Kritiek van de dialectische rede en zijn magistrale studie over de Franse schrijver Gustave Flaubert. Er wordt onderzocht waaruit nu eigenlijk precies Sartres idee van engagement bestaat, wat de relatie is tussen zijn filosofie en zijn literatuur en wat de actuele waarde is van zijn kritiek op de religie. Zijn opmerkelijke en immer actuele leer over de emotie komt ter sprake, de rol van de fenomenologie in zijn vroege werk en zijn onvoltooide geschriften over een moraal.

959

Sartre

Sartre
Een hedendaagse inleiding

Ruud Welten (red.)

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070598
192 pagina's, Paperback