Rondas' Wereldbeeldenboek
Gesprekken op Klara

Jean-Pierre Rondas

Dit boek biedt een selectie uit de honderden gesprekken die Jean-Pierre Rondas als professioneel interviewer, programmamaker en producer de laatste jaren heeft uitgezonden op de Vlaamse cultuurzender Klara. Mede door de specifieke ordening van het materiaal is een fascinerend boek ontstaan waarin een debat plaatsvindt tussen dertien internationaal gerenommeerde filosofen uit een viertal taalgebieden. Maar vooral is het een debat tussen verschillende wereldbeelden.

Het boek begint met enkele actuele herinterpretaties van vroegere wereldbeelden, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de spanning tussen verlichting (Louis Dupré) en romantisch idealisme (Rüdiger Safranski). In een tweede beweging komen enkele zogenaamd conservatieve cultuurfilosofen aan het woord die reflecteren op het verschijnsel godsdienst (George Steiner, Roger Scruton). In het gesprek mengen zich verder nog enkele andere vooraanstaande filosofen, onder wie Martha Nussbaum, Alain Finkielkraut en Michel Onfray. Het boek besluit met drie hartstochtelijke pleidooien voor wereldbeelden-in-meervoud (van Peter Sloterdijk en van de marxisten Antonio Negri en Alain Badiou). De vraag die alle deelnemers aan dit debat zich tenslotte stellen is hoe te leven en vooral hoe samen te leven. Zoals Badiou het uitdrukt: het komt er niet op aan de wereld te veranderen, maar van wereld te veranderen. Deze voorbeelden tot wereldbeeldenconstructie kunnen daarbij helpen.

958

Rondas' Wereldbeeldenboek

Rondas' Wereldbeeldenboek
Gesprekken op Klara

Jean-Pierre Rondas

 

mei 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070932
256 pagina's, Paperback