Ricoeur
De weg naar verstaan

Jacques de Visscher

Als geen ander heeft de Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) het wijsgerig werk opgevat als een aanzet tot begrijpen wie we zijn en hoe we ons in de wereld oriŽnteren. Zijn filosofie gaat in op de kunst van het interpreteren - ook hermeneutiek genoemd - en schenkt aandacht aan wat de geschiedenis van de mensheid in teksten en verhalen, in metaforen en zinnebeelden, in romans en schilderijen, in mythen en symbolen heeft uitgedrukt om te getuigen van wat die mensheid beroert.

Zijn-in-de-wereld wordt voor ons concreet als we nagaan wat de eigenlijke inhoud is van handelen en spreken, denken en geloven, betreuren en verlangen, hopen en willen, herkennen en onthouden, maken en vormgeven. Deze werkwoorden staan voor filosofische onderzoeksvelden die bij Ricoeur tot grote en kleine inspirerende studies aanleiding hebben gegeven. Wie dit gigantische oeuvre bestudeert, staat verbluft over wat de Franse auteur filosofisch heeft kunnen overzien en hoe hij, gebruik makend van uiteenlopende disciplines, zoals de geschiedeniswetenschap en de psychoanalyse, de bijbeluitleg en de taalkunde met haar aanverwante domeinen, er in slaagt te verhelderen hoe we zin onderkennen en die voor volgende generaties willen veilig stellen.

Paul Ricoeur heeft veel geschreven en als leraar was het steeds zijn bedoeling dat anderen iets met zijn onderzoek zouden doen, opdat zijn werk veeleer toepassingsvelden zou openen dan navolging zou vinden. Jacques De Visscher maakt in het kader van zijn interpretaties van kunstwerken, van de ethiek in cultuur en maatschappij en van zijn exploraties van de alledaagsheid en de levensloop van de mens al vele jaren gebruik van de bevindingen van Ricoeur. In dit boek combineert hij een inleiding tot Ricoeurs werk met een reeks concrete toepassingen waartoe dit werk aanleiding heeft gegeven.

957

Ricoeur

Ricoeur
De weg naar verstaan

Jacques de Visscher

 

okt 2007, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870073
235 pagina's, Paperback