Religie na de religie
Gesprekken over de toekomst van het religieuze

Luc Ferry & Marcel Gauchet

n de westerse wereld is de georganiseerde godsdienst op de terugtocht. De kerken lopen leeg. Maar tegelijkertijd zien wij dat andere vormen van religieus leven (meer individualistisch, en vaak berustend op een eigen keuze uit de verschillende religieuze tradities) zich op velerlei wijzen manifesteren.

Wat betekent dit? Is het, na het teloor gaan van het kerkgebonden geloof, een laatste opflikkering van religieus leven in onze cultuur alvorens dit definitief verdwijnt? Of wijst het op de aanwezigheid van een fundamentele religieuze behoefte in de mens, die na het verval van de georganiseerde religies naar nieuwe uitingsvormen zoekt?

Over deze vragen discussiėren in dit boek twee gerenommeerde Franse denkers, waarbij zij naar overeenstemming zoeken maar nochtans tot radicaal verschillende antwoorden komen. Opvallend in dit boek is de scherpzinnige en heldere wijze waarop, in de beste Franse traditie, het probleem aan de lezer wordt gepresenteerd.

956

Religie na de religie

Religie na de religie
Gesprekken over de toekomst van het religieuze

Luc Ferry & Marcel Gauchet

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070789
104 pagina's, Paperback