Moderniteit in meervoud
cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Charles Taylor

Als een van de invloedrijkste filosofen ter wereld geniet Charles Taylor op dit moment grote faam vanwege zijn bijdragen aan de politieke filosofie en de ethiek, in het bijzonder aan de debatten over identiteitsvorming, multiculturalisme, secularisatie en moderniteit.

In dit nieuwe boek reflecteert Taylor op het voor onze tijd zo cruciale thema van de meervoudige moderniteiten. Om te laten zien hoe die verschillende vormen van moderniteit gestalte krijgen, baseert hij zich op het idee van de 'sociale verbeelding', namelijk de wijze waarop een bepaald volk zich een voorstelling vormt van het eigen collectieve maatschappelijke leven.

In zijn herschrijving van de geschiedenis van de westerse moderniteit traceert Taylor de ontwikkeling van een heel specifieke sociale verbeelding. Geďnspireerd door de idee van een morele orde die zich baseert op gemeenschappelijk nut voor gelijkwaardige participanten, wordt de westerse sociale verbeelding gekarakteriseerd door drie hoofdkenmerken: de economie, de publieke sfeer en zelfbestuur. Taylors boeiende beschrijving van deze culturele en maatschappelijke formaties verschaft de lezer een duidelijk en hanteerbaar kader dat inzicht biedt in de eigenlijke structuur van het moderne leven in het Westen én in de verschillende vormen waarin de moderniteit wereldwijd gestalte heeft gekregen.

Charles Taylor (1931) is emeritus-hoogleraar in de filosofie en de politieke wetenschappen aan de McGill University in Montreal, Canada. Eerder verscheen van hem in het Nederlands: De malaise van de moderniteit (1994), Multiculturalisme (1995), De politieke cultuur van de moderniteit (1996) en Wat betekent religie vandaag? (2003).

953

Moderniteit in meervoud

Moderniteit in meervoud
cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Charles Taylor

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070697
216 pagina's, Paperback