Leren filosoferen
een vrije toegang tot het huis van de filosofie

S. de Nleeckere & M. Meynen

Dit boek voert de lezer binnen in de rijke cultuurtraditie van het westerse, filosofische denken.

Het eerste deel biedt niet alleen een beknopt overzicht van vijfentwintig eeuwen filosofie, het schetst tevens op een boeiende en overzichtelijke wijze de belangrijkste begrippen en thema's uit de wijsbegeerte, de grote wijsgerig-antropologische stromingen en deelgebieden (antropologie, ethiek, epistemologie, metafysica) en de filosofische achtergronden die meespelen in maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bovendien leert het de lezer zelf verantwoord kritisch denken vanuit de verwondering over het fenomeen mens en maatschappij. In het tweede deel vormt de menselijke levensloop de rode draad. Achtereenvolgens komen aan bod: de spelende, de handelende, de sprekende en de spirituele mens.

950

Leren filosoferen

Leren filosoferen
een vrije toegang tot het huis van de filosofie

S. de Nleeckere & M. Meynen

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070222
208 pagina's,