Kant
een inleiding

J. Leilich

Niemand die zich serieus in de filosofie verdiept kan er omheen zich met het werk van Immanuel Kant (1724-1804) bezig te houden. Kant heeft nagenoeg op alle terreinen van het filosoferen zijn sporen nagelaten en ook in de hedendaagse wijsgerige debatten vormt het kantiaanse gedachtegoed een vast referentiepunt.

Nauwelijks een filosoof na Kant kon het vermijden zijn standpunt tegenover hem te bepalen, en de geschiedenis van de wijsbegeerte sinds Kant kan ook worden gelezen als een geschiedenis van zijn werking. Zijn gedachten worden hernomen, verder ontwikkeld, vervormd, getransformeerd, gereconstrueerd en misvat. Vrijwel alle grote denkers van onze tijd, in het bijzonder de ethici en politieke filosofen onder hen, zijn aan hem schatplichtig. Ook draagt de filosofische terminologie en bijgevolg eveneens de probleemstelling nog steeds Kants stempel.

Een kennismaking met Kant is zeker een van de meest vruchtbare manieren om met de problemen van de moderne wijsbegeerte kennis te maken. Maar in schril contrast met de centrale rol die Kant sinds twee eeuwen in de filosofie vervult, staat het opvallend gebrek aan inleidingen in het Nederlands.

In dit Kant-jaar (precies twee eeuwen na de dood van de denker van Koningsberg) brengen wij dan ook in samenwerking met Uitgeverij Pelckmans een geheel herziene uitgave van deze voortreffelijke monografie onder redactie van Joachim Leilich. Het boek richt zich niet tot Kant-specialisten, maar tot een ieder die op een toegankelijke maar toch ook grondige manier kennis wil nemen van de grote thema's van Kants kritische filosofie, die met de publicatie van de Kritik der reinen Vernunft begon. Aan bod komen zijn theorie van het kennen, van het ethisch handelen, van het esthetische oordelen, alsmede zijn politieke filosofie. De hoofdstukken zijn duidelijk georiŽnteerd op de teksten van Kant en geven tal van citaten en verwijzingen. Ze hebben niet alleen de functie de gedachtegang van de auteur te staven, maar vooral ook de lezer aan te zetten de teksten van Kant zelf ter hand te nemen. Het boek sluit af met een uitgebreide bibliografie en een namenregister.

948

Kant

Kant
een inleiding

J. Leilich

 

feb 2009, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070550
166 pagina's, Paperback