Het Europa van de filosofen

J.J.A. Mooij

In het koor van hen, die zich ooit over het onderwerp 'Europa' hebben uitgelaten, hebben vanzelfsprekend ook de filosofen hun stem laten horen. Er zijn er heel wat geweest voor wie het een belangrijk thema was. Zij hebben geschreven over het karakter van de Europese beschaving; over Europa's rol in de wereldgeschiedenis; over zijn verleden en toekomst, zijn eenheid of verdeeldheid, de waarde of onwaarde van wat het heeft veroorzaakt en tot stand gebracht.

Dat gebeurde vanuit verschillende wijsgerige posities en vaak naar aanleiding van actuele omstandigheden. Om die redenen is het resultaat niet bepaald harmonisch te noemen. Juist daarom loont het de moeite de geschiedenis ervan na te gaan. En dan blijkt dat er bij nadere beschouwing wel degelijk enige samenhang is te vinden en dat er enkele dominante tradities zijn te onderscheiden. Bovendien, er is veel dat boeit, verheldert of intrigeert.

Dit levendig geschreven essay is een poging de 'Europa-filosofie' van de laatste twee eeuwen in kaart te brengen. Het is nuttig iets van deze geschiedenis te weten, een geschiedenis die ondanks alle Europa-debatten van de laatste jaren goeddeels is vergeten. Zelfs de intensieve discussies van 50 60 jaar geleden maken geen deel meer uit van onze collectieve herinnering.

942

Het Europa van de filosofen

Het Europa van de filosofen

J.J.A. Mooij

 

okt 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070963
112 pagina's, Paperback