Habermas
Een kritische inleiding in zijn politieke en rechtsfilosofie

T. Heysse e.a.

De Duitse filosoof Jürgen Habermas behoort tot de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. Hij is een van die zeldzame denkers die nog een filosofie presenteert die de meest uiteenlopende domeinen van het leven en samenleven omvat. Zijn moraal, zijn theorie over de maatschappij, zijn visie op democratie en recht berusten op een fundamentele opvatting over rationaliteit.

Deze visie komt tot uitdrukking in een aantal belangrijke onderscheidingen die gemeengoed zijn geworden in de hedendaagse sociale theorie en politieke filosofie, zoals die tussen systeem en leefwereld, tussen communicatieve en instrumentele rationaliteit en tussen communicatief en strategisch handelen.
Dit boek biedt een kritische inleiding tot Habermas' politieke en rechtsfilosofie. Daarbij is gekozen voor een thematische en in zekere zin ook chronologische onderverdeling van zijn werk in drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op zijn epistemologie en theorie van het communicatief handelen. In het tweede deel staat de morele onderbouw van Habermas' discoursethiek centraal. In het derde deel wordt een analyse gegeven van zijn discourstheorie van het recht en de democratische rechtsstaat. In een slothoofdstuk wordt de relevantie van Habermas' werk verduidelijkt aan de hand van enkele actuele politieke vraagstukken, zoals de toekomst van Europa.

941

Habermas

Habermas
Een kritische inleiding in zijn politieke en rechtsfilosofie

T. Heysse e.a.

 

apr 2007, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870011
224 pagina's,