Profielschets

Joke J. Hermsen

In De profielschets ontrolt zich een intrige vol menselijk drama en venijn, gecomprimeerd tot een dag. De vakgroep Wijsbegeerte van de Amsterdamse universiteit gaat een nieuwe hoogleraar aanstellen. Dat is geen sinecure gezien de richtingenstrijd en onderlinge vetes die er heersen. Over één ding is men het echter eens: de nieuwe hoogleraar moet een vrouw zijn.

Uitgesproken kandidaat is Anja Griffioen. Zij heeft haar sporen binnen de vakgroep verdiend maar is ook controversieel. De lepe hoogleraar Contemporaine wijsbegeerte Bernt Brakhoven heeft echter een andere vrouw op het oog: een buitenlandse filosofe naar wie meer dan alleen zijn intellectuele begeerte uit gaat. En dan is er nog de eigenzinnige Det van Vliet, die op het laatste moment bedenkt dat er ook voor haar kansen zijn. Na maanden gebakkelei hoopt men tijdens de vakgroepsvergadering eindelijk tot een profielschets te komen. Ondertussen volgt de lezer wat er zich op hetzelfde moment afspeelt in het hoofd en het leven van Ella, een buiten de vakgroep gevallen promovenda en tevens de echtgenote van Bernt Brakhoven. Zij vegeteert werkloos en lusteloos in een nieuwbouwwijk ergens in een randstedelijk suburbia. Haar eenzaamheid, gefnuikte illusies en hardnekkige herinneringen aan gewelddadigheden in de huiselijke kring komen messcherp naar voren tijdens een lange sessie bij haar psychiater. Ondertussen, nog steeds diezelfde dag, probeert haar zoon Tobias, een verlegen en angstig jongetje van zeven, het broze ijs uit op het slootje voor hun huis.

NBD|Biblion recensie
Na 'Onder Professoren' (1975) van W.F. Hermans een nieuwe interessante Nederlandse roman over intriges binnen academische kringen. De vakgroep Wijsbegeerte van een Amsterdamse universiteit is een mannenbolwerk. De vacature voor een hoogleraar moet door een vrouw worden vervuld. Onderzoeksdirecteur Bernt Brakhoven wil op die plek de Italiaanse filosofe benoemd zien met wie hij een verhouding heeft. Hij probeert de formulering van de profielschets zo te sturen dat zij de aangewezen kandidate zal zijn. Het verhaal wordt verteld vanuit drie perspectieven: Brakhoven, zijn vrouw en voormalige studente Ella Theiseling, en de onderzoekster Det van Vliet. Gelijkenissen met personen en intriges berusten niet op toeval. Een werkelijke, in de doofpot gestopte, zaak vormt het hoofdingredient van de roman. Toch is dit fictie: de personages komen niet exact overeen met reele personen en de gebeurtenissen nemen een andere wending dan in de realiteit. Het boek bevat filosofische passages. Dit is de derde roman van deze schrijfster en filosofe (1961). Haar essaybundel 'Heimwee naar de mens' werd genomineerd voor beste filosofische boek van 2003. Normale druk. (Biblion recensie, H. Gelens)

939

Profielschets

Profielschets

Joke J. Hermsen

 

dec 2004, Arbeiderspers
ISBN: 9789029522786
287 pagina's, Paperback