Filosofie
Een kennismaking

André Comte-Sponville

Dit boek gaat over de grote vragen die mensen overal en altijd hebben bezighouden: Hoe moeten we leven? Wat heet goed? Wat is waarheid? Hoever reikt onze kennis? Is er een God? Wat heet liefde? Het zijn vragen die vanouds vooral in de filosofie werden gesteld en uitgewerkt, maar in feite in het leven van ieder mens, filosoof of niet, min of meer frequent opdoemen.

In twaalf even beknopte als schitterende essays introduceert de bekende Franse filosoof André Comte-Sponville twaalf kernbegrippen van de filosofie. Jong en oud zullen zich aangesproken voelen door Comte-Sponville's heldere en prikkelende behandeling van thema's als moraal, politiek, liefde, dood, kennis en vrijheid. De hoofdstukken zijn uiterst bondig geschreven, maar raken aan tal van belangrijke ontwikkelingen in de westerse ideeëngeschiedenis en 'haasten zich de filosofie voor iedereen toegankelijk te maken' zoals ooit de grote Diderot het wilde. Comte-Sponville geeft voor deze tijd invulling aan deze nobele traditie.

Reeds Montaigne liet zich schamper uit over het idee dat filosofie iets is dat jongeren zou tegenstaan of zelfs afschrikken: 'Er bestaat juist niets dat blijmoediger en vrolijker - ik zou bijna zeggen: speelser, is.' Montaignes opgetogenheid indachtig, heeft Comte-Sponville zijn boek mede afgestemd op jonge lezers. Want met filosofie kunnen we nooit te vroeg beginnen. Ze leert ons niet alleen 'zindelijk' te denken, maar kan ook de weg bereiden naar een wijzer en gelukkiger leven.

934

Filosofie

Filosofie
Een kennismaking

André Comte-Sponville

 

juni 2007, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870035
184 pagina's, Paperback