Emoties
Van sto´cijnse apatheia tot heftige liefde

Miriam van Reijen (red.)

Emoties staan sinds twee decennia weer op de filosofische agenda. Als passies werden ze in de geschiedenis van de filosofie overwegend niet alleen als tegenovergesteld, maar ook als inferieur aan de rede gezien. Als er al door filosofen over werd geschreven, was dat vooral negatief en om voor te schrijven hoe de ratio ze zou moeten en kunnen beheersen.

In de klassieke oudheid bestaan hier gematigde (Aristoteles) en radicale (de Sto´cijnse filosofen) varianten van. Maar tegelijk is het opmerkelijk dat juist zij de traditionele tegenstelling tussen emoties en ratio al bestreden. Dit is waarschijnlijk, naast de aandacht voor geluk en levenskunst in hun praktische filosofie, de verklaring voor het feit dat juist deze filosofen op het moment weer zo actueel en relevant blijken te zijn.

De opvatting dat emotie en ratio geen tegenstelling zijn, vormt de rode draad in dit boek, maar op die rode draad zijn verschillende posities mogelijk. De mate van invloed die emoties hebben op het menselijk geluk, en de mate waarin ze te voorkomen en te matigen zijn, en of dat ook gewenst is, is de variabele factor waar de besproken filosofen verschillend over denken. En ook al wordt er in de filosofie en de wetenschap in toenemende mate aandacht besteed aan emoties en gevoel, bij nader inzien blijkt dit juist een tegenwicht te vormen voor de 'lief en leed'-cultus van onze huidige samenleving en media. Het thema van de emoties is eveneens filosofisch relevant en actueel geworden door ontwikkelingen in de moderne biologie en neurowetenschap.

932

Emoties

Emoties
Van sto´cijnse apatheia tot heftige liefde

Miriam van Reijen (red.)

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070796
272 pagina's, Paperback