Een lange leegte
Over maatschappelijk onbehagen, politieke competentie en het plannen van een toekomst

Hans Blokland

Wat zijn de uitingen en de oorzaken van het sociale en politieke onbehagen in onze westerse democratieŽn? Wat zijn de politieke mogelijkheden om dit onbehagen te verminderen? Wat zijn de kernwaarden van onze samenleving, welke krachten en ideeŽn vormen hiervoor een bedreiging en hoe kunnen deze worden bestreden?

Ter beantwoording van deze vragen komen in dit boek diverse samenhangende onderwerpen aan bod. Hans Blokland gaat in op de leegte van tegenwoordige verkiezingen en van degenen - politici, campagnestrategen, journalisten en opiniepeilers - die hierin participeren. Hij hekelt de politieke tijdgeest waarin cultuurpolitieke idealen goeddeels zijn opgegeven en waarin bijgevolg een toekomstbeeld ontbreekt, dat burgers zou kunnen motiveren tot gezamenlijk politiek handelen. Hij wijst op de bureaucratisering en de vermarkting van steeds meer maatschappelijke sferen en de wijdverbreide gevoelens van dwang en malaise die deze processen veroorzaken. Zo komen in een door marktwaarden beheerste cultuur meer en meer juist die zaken in het gedrang, die bijdragen aan het persoonlijk welbevinden. Hij behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de economische markt en wijst op de gevolgen voor maatschappij en democratie van de verzelfstandiging en privatisering van overheidsinstellingen. Aan bod komen de mogelijkheden en de wenselijkheden van alternatieve wijzen om menselijk gedrag te coŲrdineren en te sturen, waaronder maatschappelijke planning, pluralisme en 'maatschappelijke ondernemingen' als woningcorporaties. Het primaire belang van onderling vertrouwen voor het functioneren van een democratische samenleving komt in dit kader eveneens aan de orde. Blokland laat ten slotte zien wat het wil zeggen te leven in een multiculturele samenleving en betoogt dat het westerse ethisch pluralisme telkens opnieuw verdedigd zal moeten worden tegen zowel relativisme en onverschilligheid, als tegen absolutisme en extremisme.

931

Een lange leegte

Een lange leegte
Over maatschappelijk onbehagen, politieke competentie en het plannen van een toekomst

Hans Blokland

 

nov 2008, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870233
304 pagina's, Paperback