De tragedie
Een metabletisch onderzoek

Jan Hendrik van den Berg

Een tragedie is een toneelstuk met slechte afloop. Niet zelden wordt in de tragedie de rechtvaardige gestraft, of zelfs gedood, terwijl de onrechtvaardige vrijuit gaat.

In de Europese geschiedenis is de tragedie slechts drie keer, en dan nog gedurende tamelijk korte tijd, populair geweest: in het Griekenland van de klassieke oudheid, en wel in de vijfde eeuw vr Christus, in Frankrijk in de zeventiende eeuw, en in Engeland eveneens in de zeventiende eeuw. In dit boek worden de drie tijdperken besproken; enkele tragedies krijgen daarbij bijzondere aandacht. Merkwaardig is dat in de overigens zeer omvangrijke literatuur over de tragedie nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de vraag waarom de tragedie juist in die tijd, en niet ervoor noch erna, populair was. Evenzeer ontbreekt vrijwel geheel het antwoord op de vraag waartoe de tragedie diende. De schrijver probeert in dit boek beide vragen te beantwoorden, en wel in verband met de drie genoemde tijdperken van de tragedie.

Hij maakt daarbij gebruik van de metabletische methode, wat vooral hierop neerkomt dat, ten eerste, zo veel mogelijk aandacht wordt geschonken aan de beantwoording van de vraag wat gelijktijdig met de bloei van de tragedie plaats vond, en ten tweede, steeds ook nadrukkelijk de aandacht wordt gevestigd op het schijnbaar weinig belangrijke detail.

930

De tragedie

De tragedie
Een metabletisch onderzoek

Jan Hendrik van den Berg

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070352
120 pagina's, Paperback