Christelijk geloof en rationaliteit

Eef Dekker & Marcel Sarot

Een veel gehoorde stelling is dat theologie in de klassieke zin van het woord na Kant, Heidegger of andere (post)moderne filosofen niet meer mogelijk is. En argumentatieve onderbouwing van deze 'onhoudbaarheidsthese' ontbreekt veelal. Juist aan argumenten voor en tegen de onhoudbaarheidsthese is dit boek gewijd.

Is het klassiek-christelijke Godsgeloof rationeel gezien inderdaad onhoudbaar geworden als gevolg van de wijsgerige en culturele ontwikkelingen sinds de Verlichting? Welke opvattingen van rationaliteit worden gehanteerd in de discussie over deze vraag? In hoeverre zijn ook de criteria voor wat al dan niet als rationeel kan gelden verschoven in de overgang van moderne naar postmoderne vormen van filosofie? Wat voor consequenties hebben deze veranderingen voor de status en waardering van het christelijke geloof? Dit soort vragen worden vanuit de diverse gezichtspunten van de auteurs belicht.

Aan dit boek werkten mee: dr. G. van den Brink, Dr. E. Dekker, prof.dr. J. Hoogland, prof.dr. P.H.A.I. Jonkers, dr. A.L. Molendijk, dr. A.F. Sanders en dr. M. Sarot.

93

Christelijk geloof en rationaliteit

Christelijk geloof en rationaliteit

Eef Dekker & Marcel Sarot

 

2000, Boekencentrum
ISBN: 9789023904755
Paperback