De toekomst van de religie
Gesprekken onder redactie van Santiago Zabala

Richard Rorty & Gianni Vattimo

De Amerikaan Richard Rorty en de Italiaan Gianni Vattimo behoren tot de meest vooraanstaande en invloedrijke filosofen van deze tijd. Hoewel afkomstig uit zeer verschillende intellectuele tradities, weten ze zich verbonden in hun beider kritiek op de westerse metafysische traditie.

Deze kritiek is niet alleen van zuiver filosofische aard maar behelst ook een heroverweging van de fundamenten van het geloof in God en van het godsdienstig leven. Zo stellen beiden dat het verwerpen van de metafysische waarheid niet noodzakelijk het einde van de religie betekent; het opent veeleer een nieuw perspectief op de vraag naar de betekenis van religie en religieus leven in onze tijd. De unieke samenwerking van deze filosofen, en vooral ook het boeiende debat tussen hen beiden, is niet alleen opmerkelijk omdat hier een soort versmelting plaatsvindt van pragmatisme (Rorty) en hermeneutiek (Vattimo), maar ook omdat hier de grenzen worden aangegeven van zowel het traditionele godsdienstige geloof als het moderne secularisme.

De bijzonder levendige dialoog tussen de zichzelf 'religieus onmuzikaal' noemende Richard Rorty en de gelovige maar uiterst kritische katholiek Gianni Vattimo biedt een uniek perspectief op de toekomst van de religie en een verhelderende analyse van de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen die hebben geleid tot onze tegenwoordige postmoderne, postmetafysische en postchristelijke wereld.

929

De toekomst van de religie

De toekomst van de religie
Gesprekken onder redactie van Santiago Zabala

Richard Rorty & Gianni Vattimo

 

mei 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070888
96 pagina's, Paperback