De herontdekking van de ziel
Voor een volwaardige kwaliteitszorg

Herman de Dijn

Een van de problemen van de moderne mens is dat hij koste wat kost ontsnappen wil aan de bindingen van de traditie en de willekeur van het lot. Daartoe ontwikkelde hij een kijk op en een omgang met de werkelijkheid die op meesterschap en beheersing zijn gericht. De obsessie met totale kwaliteitszorg is daarvan de ultieme ontwikkeling.

Het gevolg van dit streven is echter dat alles zich nu concentreert op de eigen illusies en de momentane gevoelsreacties. De werkelijkheid wordt een virtuele werkelijkheid. Dit leidt tot een diep onbehagen ondanks de schijn van tevredenheid. De verschrompeling van de realiteit leidt tot een verlies van de ziel. De malaise is het duidelijkst bij wie 'alles' hebben. Wat de mens, ook de moderne mens, ten diepste verlangt, is de gelukte ontmoeting met het (de) andere, met het onverwachte, in één woord, met de werkelijkheid 'buiten ons'. Echte kwaliteit kan alleen worden bereikt in een vergeten van kwaliteitszorg als loutere gerichtheid op resultaten.

Prof.dr. H. De Dijn is als hoogleraar filosofie en vice-rector verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef o.m. Hoe overleven we de vrijheid? (1993), Kan kennis troosten? (1994), Spinoza - the way to wisdom (1996) en Geluksmachines in context (2001).

926

De herontdekking van de ziel

De herontdekking van de ziel
Voor een volwaardige kwaliteitszorg

Herman de Dijn

 

jan 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070284
67 pagina's, Paperback