Meesters en discipelen
Reflecties op een vergeten relatie

Paul Cortois & Walter van Herck (red.)

Een van de belangrijkste relaties die een mens kan hebben, is een relatie waarin hij iets van een ander leert. Dat kan gebeuren in een geformaliseerde context van instructie, maar ook gewoon door menselijke nabijheid, imitatie en volgzaamheid. Deze relatie staat in onze cultuur onder zware druk.

Begrippen als imitatie, volgzaamheid, gehoorzaamheid en vertrouwen zijn verbonden met negatieve connotaties. Wij dienen integendeel te getuigen van zelfredzaamheid en te leren door zelfwerkzaamheid. De meester wordt vervangen door een 'coach' die ons niets inhoudelijks te bieden heeft, maar slechts onze methoden van kennisverwerving bijstuurt en ons 'leert leren'. Paradoxaal genoeg zouden onpersoonlijke leermethodes ons tot persoonlijkheid moeten voeren.

Ofschoon de relatie meester-leerling uit ons cultureel bewustzijn gebannen wordt, zijn er allerlei indicaties dat deze relatie overleeft en nog steeds een dragende functie vervult. In een zevental bijdragen wordt de aloude meester-leerling relatie belicht vanuit verschillende disciplines: de filosofie, de vergelijkende godsdienstwetenschap, de mediėvistiek en de kunstwetenschappen.

De redacteuren: Paul Cortois (1954) is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven; Walter Van Herck (1962) is verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit van Antwerpen.

Verder werkten mee: prof.dr. Winand Callewaert (sanskritist, KUL), prof.dr. Herman De Dijn (filosoof, KUL), prof.dr. Jan Masschelein (pedagoog, KUL), prof.dr. Paul Pelckmans (literatuurwetenschapper, UA), prof.dr. Katelijne Van der Stighelen (kunsthistoricus, KUL) en dr. Frank Willaert (cultuurhistoricus, UA).

918

Meesters en discipelen

Meesters en discipelen
Reflecties op een vergeten relatie

Paul Cortois & Walter van Herck (red.)

 

juli 2010, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870578
164 pagina's, Paperback