De filosofie van Emmanuel Levinas
In haar samenhang verklaard voor iedereen

Jan Keij

In 2006 was het honderd jaar geleden dat de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) in Litouwen werd geboren. Hoewel hij wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken betekent.

Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven.

Om daar verandering in aan te brengen is Levinas-kenner Jan Keij jaren geleden begonnen aan een uiterst ambitieus project, namelijk te pogen in één boek trapsgewijs de complete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geïnteresseerde 'leek' als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is. Wij prijzen ons gelukkig dat wij dit grote werk, dat met recht het ultieme boek over de Franse filosoof kan worden genoemd, in dit Levinas-jaar kunnen aanbieden.

In dit boek worden alle thema's van Levinas' werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poëzie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt - een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld - een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden.

Dit boek is bestemd voor mensen die hun denkgewoonten graag opgeschud willen zien; die zich willen verbazen; die kunnen genieten van de schoonheid van diep filosofische gedachten; die de zinvraag stellen maar allergisch zijn voor de gangbare antwoorden; voor beroepsfilosofen die zijn systematiek en tijdsdenken nog niet verwerkt hebben, of die uitgedaagd willen worden door de boude en soms schokkende stellingen van dit boek, stellingen die ook bedoeld zijn om het vuur van de interpretatie aan te wakkeren. Kortom, dit boek is voor ieder die de kwaliteit van zijn leven wil verhogen met een filosofie die zingt.

De filosofie van Levinas, uitgelegd en toegepast op de alledaagse levenspraktijk. Het ultieme boek over de Franse filosoof.

Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij promoveerde op het proefschrift De structuur van Levinas' denken (1992), is auteur van verschillende boeken over Levinas en gaf gedurende vele jaren tal van filosofiecursussen (o.a. in de gezondheidszorg).

917

De filosofie van Emmanuel Levinas

De filosofie van Emmanuel Levinas
In haar samenhang verklaard voor iedereen

Jan Keij

 

apr 2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070901
608 pagina's, Paperback