De draagbare lichtheid van het bestaan
Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving

Valerie Frissen & Jos de Mul (red.)

Dit boek handelt over de alledaagse praktijken van de digitale autochtonen, de 'multitasking generation', die haar tijd - het liefst gelijktijdig - verdeelt tussen mobiel telefoneren, blogs, wiki's, podcasts, sociale netwerk sites en Youtube en waarvan ieder lid recht heeft op '15 Megabyte of Fame'. Juist deze triviale praktijken, vol onvoorspelbare genoegens en ergernissen, maken duidelijk wat het betekent in een informatiesamenleving te leven.

Eind vorige eeuw ging de turbulente ontwikkeling van de informatiesamenleving gepaard met een niet minder stormachtig debat over de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Waar doemdenkers slechts digitale kloven, oprukkende pornografie en de ondergang van de privacy voorzagen, daar werden cybergoeroes gedreven door een heilig geloof in de onbegrensde mogelijkheden van de nieuwe technologie. Na het barsten van de zeepbel van de dotcom-economie rond de eeuwwisseling trad de ontnuchtering in en werd het opvallend stil.
Dat heeft niet verhinderd dat de informatiesamenleving in zeer korte tijd van een hysterische toekomstvisie tot een maatschappelijke realiteit is geworden. De ICT is alomtegenwoordig en alledaags geworden. Zij heeft ons leven in korte tijd ingrijpend veranderd. Tegelijkertijd zien we dat de technologie in toenemende mate door de samenleving wordt 'getemd'. Wij zijn geen louter speelbal van de ICT, maar zetten deze voortdurend naar onze hand.
Dit boek handelt over de alledaagse praktijken van de digitale autochtonen, de 'multitasking generation', die haar tijd - het liefst gelijktijdig - verdeelt tussen mobiel telefoneren, blogs, wiki's, podcasts, sociale netwerk sites en Youtube en waarvan ieder lid recht heeft op '15 Megabyte of Fame'. Juist deze triviale praktijken, vol onvoorspelbare genoegens en ergernissen, maken duidelijk wat het betekent in een informatiesamenleving te leven.
Het boek vormt de neerslag van de samenwerking van een groep voornamelijk jonge onderzoekers van TNO, de Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit Twente. De redactie is in handen van Valerie Frissen en Jos de Mul, die eerder samen verantwoordelijk waren voor Under construction. Persoonlijke en culturele identiteit in het multimediatijdperk (2000).

Een aanrader voor digitale dompteurs en een must voor ieder die zich deelgenoot weet van de multitasking generatie!

Over de redacteuren: Valerie Frissen (1960) werkt als senior strateeg bij TNO Informatie- en Communicatie Technologie en is namens TNO als hoogleraar ICT & Sociale Verandering verbonden aan de Erasmus Universiteit. Zij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen technologische en maatschappelijke veranderingprocessen en richt zich daarbij in het bijzonder op de rol van gebruikers als 'interface' tussen technologie en samenleving. Uit die interesse kwamen onder meer de publicaties De domesticatie van de digitale wereld (2004) en De mythe van de digitale kloof (2000) voort. Ook publiceerde zij met Hedwig te Molder de bundel Van forum tot supermarkt: consumenten en burgers in de informatiesamenleving (1998). Jos de Mul (1956) is hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek ligt op het raakvlak van de wijsgerige antropologie, techniekfilosofie en kunst- en cultuurfilosofie. Van zijn hand verschenen bij uitgeverij Klement o.a. Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (20074) Cyberspace Odyssee (20075) en De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie (2007). Zie ook www.demul.nl.

Verder werkten mee: Robin van den Akker (University of Birmingham), Bibi van den Berg (EUR), Jop Esmeijer (TNO), Madelon Kuiper (EUR), Michiel de Lange (EUR), Marc van Lieshout (TNO), Sander Limonard (TNO), Awee Prins (EUR), Mijke Slot (EUR/TNO), Marc Steen (TNO) en Stefan Verhaegh (Universiteit Twente).

916

De draagbare lichtheid van het bestaan

De draagbare lichtheid van het bestaan
Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving

Valerie Frissen & Jos de Mul (red.)

 

nov 2008, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870301
208 pagina's, Paperback