Wilsbekwaamheid
Weldoen, autonomie, identiteit

Neelke Doorn

Wanneer kan een patiŽnt wilsbekwaam worden geacht? Onder welke omstandigheden moet de wilsbekwaamheid van een patiŽnt vastgesteld worden? En wat is de rol van de behandelaar hierbij? Er is nog weinig consensus over de antwoorden op deze vragen.
Wilsbekwaamheid gaat in op het debat in de medisch-ethische en juridische literatuur, inclusief een schets van de vigerende juridische kaders.

De auteur bekritiseert de gangbare benaderingen binnen de medische ethiek, die dikwijls uitgaan van een negatief autonomiebegrip. Aan de hand van de filosofen Kant, MacIntyre en Kierkegaard wordt een visie gegeven op de menselijke identiteit, die als leidraad dient bij de invulling van het wilsbekwaamheidsbegrip. Ook wordt aandacht besteed aan methoden en instrumenten om wilsbekwaamheid vast te stellen.

Over de auteur:
Neelke Doorn studeerde civiele techniek en wijsbegeerte. Sinds 2007 is zij als promovendus verbonden aan de sectie Filosofie van de Technische Universiteit Delft. Zij is tevens werkzaam als onderzoeker aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij onderzoek doet naar vergeving en verzoening in publieke contexten.

909

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid
Weldoen, autonomie, identiteit

Neelke Doorn

 

sep 2009, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085068006
180 pagina's, Paperback