Praktijkboek militaire ethiek
ethische vraagstukken, morele vorming, dilemmatraining

J.M. Ambaum e.a., Désirée Verweij, Fred van Iersel, Th. A. van Baarda

Het Praktijkboek Militaire Ethiek is een vervolg op het boek Militaire Ethiek, morele dilemma's van militairen in theorie en praktijk, dat in de wandeling het 'Basisboek' genoemd wordt. Waar het Basisboek het accent legt op de wetenschappelijke fundering van militaire ethiek, gaat het in het Praktijkboek om de concrete toepassing.

Het Praktijkboek begint met enkele hoofdstukken die in het bijzonder zijn geschreven voor officieren in opleiding bij de krijgsmachtdelen. Er zijn tal van voorbeelden te vinden, onder andere ontleend aan de strijd in Irak en Afghanistan. Gedetailleerd wordt ingegaan op de vraag hoe commandanten gewenst gedrag kunnen bevorderen en ongewenst gedrag kunnen bestrijden. Bijzondere aandacht verdienen de hoofdstukken over morele vraagstukken bij de Marine en de Luchtmacht omdat in de vakliteratuur tot dusver weinig aandacht is geschonken aan de morele vragen van varend en vliegend personeel. Het Praktijkboek vervolgt met een aantal hoofdstukken die relevant zijn voor specifieke diensten, zoals de Militair Geneeskundige Dienst en de Vertrouwenspersoon. Daarna wordt in een cluster hoofdstukken aandacht geschonken aan het onderwijs in militaire ethiek, waarbij er wordt ingegaan op dilemmatraining en het Socratisch gesprek als onderwijsmethode. De spreekwoordelijke split second besluiten worden niet vergeten. Ten behoeve van de militaire cursist is een apart hoofdstuk opgenomen met oefendilemma's. Tenslotte krijgt de lezer vergelijkingsmateriaal aangeboden in de vorm van twee hoofdstukken over het ethiekbeleid en het ethiekonderwijs bij de politie. Achterin het boek is een aantal interessante bijlagen te vinden over onder andere: het Iran/contra schandaal, het internationaal humanitair recht en het dragen van verantwoordelijkheid.

903

Praktijkboek militaire ethiek

Praktijkboek militaire ethiek
ethische vraagstukken, morele vorming, dilemmatraining

J.M. Ambaum e.a., Désirée Verweij, Fred van Iersel, Th. A. van Baarda

 

dec 2004, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735044
Paperback