Kwetsbare kinderen: een ethische zorg
casus en commentaren

Inez de Beaufort, Suzanne van de Vathorst & Frans Hazebroek

Kwetsbare kinderen staan centraal in dit boek waarin 45 uit de zorg gegrepen casussen worden becommentarieerd door filosofen, ethici, artsen, verpleegkundigen en juristen. De auteurs menen niet de ethische wijsheid in pacht te hebben, maar denken mee met de lezers en degenen die in de praktijk van de zorg ethische beslissingen over en met kinderen moeten nemen.

Een breed scala van onderwerpen passeert de revue, onder andere: levensbeŽindiging, leefstijl en gezondheid, en wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Daarbij komen uiteraard de onderliggende 'grote' thema's aan de orde: mogen we beslissen over leven en dood, kunnen kinderen toestemming geven voor behandeling en onderzoek, wat te doen als ouders en kind of ouders en behandelaars van mening verschillen over wat het beste is voor een kind.

De redactie, die bestaat uit ethici, artsen, en een verpleegkundige/jurist, werd geÔnspireerd door de ervaring die zij in de praktijk, vooral die van de medisch-ethische commissie van het Erasmus MC- Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam, opdeed. De jarenlange ervaring van deze commissie leidde tot de overtuiging dat het van belang zou zijn de problemen, gezichtspunten en mogelijke oplossingen te delen met allen die nadenken over kwetsbare kinderen in de hedendaagse gezondheidszorg.

897

Kwetsbare kinderen: een ethische zorg

Kwetsbare kinderen: een ethische zorg
casus en commentaren

Inez de Beaufort, Suzanne van de Vathorst & Frans Hazebroek

 

nov 2008, Uitgeverij LEMMA
ISBN: 9789059312746
495 pagina's, Paperback