Meister Eckhart
Mysticus van het niet-wetende weten

Marcel Braekers

Dit boek gaat over mystiek, maar het gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond te ondervinden waarop alles is gefundeerd.

De houding van ‘niet-wetend weten’ is daarbij zo fundamenteel dat ze aan alles raakt: aan de alledaagse en voor de hand liggende omgang met elkaar, maar ook aan fundamentele vragen van de wijsbegeerte en theologie of aan de basishouding van de psychotherapie.
Meister Eckhart (1260-1328) is hierbij een veilige gids. Hij was een dominicaan en is een van de grondleggers van de dominicaanse spiritualiteit. Eckhart was een homo universalis, een man die zowel de kerkvader Augustinus als de joodse wijsgeer Maimonides las en uit het hoofd citeerde. Hij liet zich zowel inspireren door de Griek Aristoteles als de Arabier Averroës, door de rationeel denkende theoloog Thomas van Aquino en de intuďtieve mystica Margareta Porete. Zijn teksten nodigen uit tot een interreligieuze dialoog. Daarbij was hij een van de eersten die in de volkstaal preekten en schreven, en die zich losmaakten van een al te klerikale denkwereld.

Auteur Marcel Braekers (1945) studeerde wijsbegeerte, theologie en psychologie te Leuven. Hij is deeltijds als klinisch psycholoog verbonden aan het CGG te Leuven en is docent psychologie aan het Johannes XXIII-seminarie. Hij is predikant en voorganger in de basisgemeenschap van de Filosofenfontein te Heverlee. Van zijn hand verschenen reeds ‘Begrijpt u wat u leest? De veelzinnigheid van Bijbelverhalen’ (1991) en ‘Leven van het Woord. Verkondiging voor
vragende mensen’ (1995).

895

Meister Eckhart

Meister Eckhart
Mysticus van het niet-wetende weten

Marcel Braekers

 

okt 2007, Uitgeverij Altiora Averbode
ISBN: 9789031725229
256 pagina's, Paperback