Van sociale bescherming naar sociale investering
zoektocht naar een andere verzorgingsstaat

Ewald Engelen, Anton Hemerijck & Willem Trommel

De verzorgingsstaat is een van de meest succesvolle politieke projecten van de twintigste eeuw. Desondanks staat de verzorgingsstaat nu al drie decennia continu onder druk en is al vele malen zijn verscheiden aangekondigd. Dit laatste jaarboek van Beleid en Maatschappij is niet de zoveelste kroniek van die aangekondigde dood, maar bevat een onderzoek naar de feitelijkheden, mogelijkheden en wenselijkheden van de gedaanteverwisseling die de verzorgingsstaat momenteel lijkt te ondergaan. Namelijk, die van een beschermingsstaat naar een sociale investeringsstaat.

Dat onderzoek loopt langs vier lijnen. Ten eerste probeert het jaarboek een antwoord te geven op de vraag op welke interne en externe uitdagingen de sociale investeringsstaat een reactie is. Ten tweede gaat het jaarboek na in welke mate de contouren van een sociale investeringsagenda reeds in de verschillende sectoren van de Nederlandse verzorgingsstaat zichtbaar zijn. Ten derde probeert dit boek aan de hand daarvan een nadere conceptuele invulling van een sociaal investeringsprogramma te geven. En tot slot presenteert het jaarboek een proeve van een politiek-filosofisch onderbouwde investeringsagenda.

Dit boek beoogt de patstelling in het slepende debat over de verzorgingsstaat te doorbreken. In plaats van de zoveelste hervormingsagenda te formuleren, wordt het alternatief van een vernieuwingsagenda uitgewerkt en beproefd.

893

Van sociale bescherming naar sociale investering

Van sociale bescherming naar sociale investering
zoektocht naar een andere verzorgingsstaat

Ewald Engelen, Anton Hemerijck & Willem Trommel

 

feb 2007, Boom Juridische Uitgevers
ISBN: 9789059314894
354 pagina's, Paperback