De joodse religie in de moderne wijsbegeerte
Van Spinoza tot Derrida

Victor Kal

De joodse religie brengt de moderne wijsbegeerte in verlegenheid. De wijsbegeerte richt zich vooral op universele zaken, en weet zich geen raad niet zo'n 'kleinere religie', en vooral niet niet de particuliere rite ervan.

De stappen die de moderne wijsbegeerte in haar denken over de joodse religie zet, lijken zich te herhalen in de lotgevallen van het joodse volk in het moderne Europa. Victor Kal behandelt onder dit perspectief denkers als Spinoza, kant, Helgel, Marx, Nietzsche, Barth, Buber, Rosenzweig en Derrida. In een slotbeschouwing bespreekt hij de mogelijkheid dat de wijsbegeerte de eigen plek van de joodse religie erkent.

INHOUD

INLEIDING
Een universele belofte, een particuliere rite

SPINOZA
Een door de geschiedenis achterhaalde constitutie

MENDELSSOHN
De rehabilitatie van de wet

KANT
Vr het begin van de geschiedenis van de mensheid

HEGEL
Een anachronisme dat onmisbaar was

MARX
De jood op de sjabbat en de jood door de week

NIETZSCHE
Een vitaal volk en zijn ontaarde religie

COHEN
De messiaanse religie en de noodzaak zich af te zondere

BARTH
Het linker paneel in een demonisch tweeluik

BUBER
Een volk gelukkig zonder constitutie

ROSENZWEIG
Een plaats terzijde van de geschiedenis

DERRIDA
De joodse religie tot 'messianiteit' gereduceerd

SLOTBESCHOUWING
De wijsgerige mogelijkheid van een eigen plek

89

De joodse religie in de moderne wijsbegeerte

De joodse religie in de moderne wijsbegeerte
Van Spinoza tot Derrida

Victor Kal

 

2000, Agora
ISBN: 9789039108215
Paperback