Hume
Leven en werk

Frits L. van Holthoon

Dit boek biedt een boeiend en ook voor niet-ingewijden zeer leesbaar overzicht van Hume's leven en werk. Daarbij is de benadering van de auteur ook in belangrijke mate vernieuwend te noemen. Van Holthoon corrigeert een aantal onjuistheden in eerdere Hume-interpretaties en presenteert verschillende nieuwe inzichten zoals die naar voren zijn gekomen in recente discussies over het werk van Hume.

Holthoon plaatst Hume nadrukkelijk in de ontwikkeling van de sociale wetenschap en vestigt daarbij de aandacht op Hume's realistische en praktische instelling, en op zijn lucide theorie aangaande de macht der gewoonte en het belang van conventies, ook in verband met de sociale en politieke orde. Ook gaat de auteur uitgebreid in op de receptie van Hume in de laatste twee eeuwen en op de nog altijd verbluffende actualiteitswaarde van het werk van deze 'Newton van de menswetenschappen'.

886

Hume

Hume
Leven en werk

Frits L. van Holthoon

 

okt 2009, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870509
Paperback